Prokom i TP SA tworzą nową spółkę

Firmy podpisały akt założycielski firmy Incenti S.A., która świadczyć będzie usługi outsourcingowe. Kapitał założycielski nowej spółki wyniesie 50 mln zł.

Prokom Software SA i TP SA podpisały akt założycielski spółki Incenti SA. Przedmiotem działalności nowej firmy będzie prowadzenie usług hostingowych i ASP poprzez własne ośrodki typu data center.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 50 mln zł. Prokom Software obejmie 49% udziałów, TP SA - pozostałe 51% akcji. Na rejestrację spółki Incenti SA musi wydać zgodę Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


TOP 200