Prokom działa w Rafinerii Gdańskiej

W nr. 11/135 z dnia 14.03.1994 r. Waszego czasopisma ukazał się niezwykle interesujący wywiad z Głównym Informatykiem Rafinerii Płockiej Panem dr Lechem Barszczewskim, na temat aktualnego stanu i perspektyw informatyzacji tego największego (pod względem obrotów) polskiego przedsiębiorstwa.

W nr. 11/135 z dnia 14.03.1994 r. Waszego czasopisma ukazał się niezwykle interesujący wywiad z Głównym Informatykiem Rafinerii Płockiej Panem dr Lechem Barszczewskim, na temat aktualnego stanu i perspektyw informatyzacji tego największego (pod względem obrotów) polskiego przedsiębiorstwa.

Ze swej strony, jako firma specjalizująca się w obsłudze informatycznej dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw z uwagą śledzimy wypowiedzi bezpośrednich użytkowników systemów informatycznych, gdyż pozwala to nam lepiej poznać oczekiwania naszych aktualnych i przyszłych klientów.

We wspomnianym powyżej wywiadzie zdziwiło nas stwierdzenie, "że w Polsce nie ma tradycji tworzenia aplikacji dla dużych przedsiębiorstw przemysłowych". Jako przykład pan L. Barszczewski podaje brak aplikacji obsługujących sferę kadrowo-płacową zarządzania.

W tym miejscu nie możemy milcząco przejść do porządku dziennego gdyż odbiorcami i użytkownikami naszych systemów są: największe kopalnie węgla i rud miedzi zatrudniające od 4-10 tys. pracowników, kombinaty przemysłu maszynowego jak np. Glinik Gorlice, dwie duże stocznie jak również Zakłady Chemiczne Police czy Rafineria Gdańska. Wymienione Zakłady użytkują z powodzeniem nasze aplikacje a w szczególności system Kadrowo-Płacowy, który potrafi obsłużyć zespoły pracownicze dochodzące do 10 tys. pracowników (dla przykładu Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast").

System ten został opracowany przy wykorzystaniu relacyjnej bazy danych języka czwartej generacji INFORMIX i pracuje m.in. na platformach Digital Alpha AXP/Ultrix, Hewlett-Packard HP-UX, IBM AIX, ICL DRS, Intel/SCO.

System zapewnia pełną obsługę kadr i płac we wszystkich grupach pracowniczych dla dowolnych stawek i składników wynagrodzeń, których liczba w wielu instalacjach przekracza 200. System nasz pozwala na tworzenie dowolnych układów list płac poprzez rozbudowany generator algorytmów, może z powodzeniem współpracować z innymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem, a co najważniejsze - jest to system, który sprawdził się już w praktyce i jest to fakt bezsporny.

dr inż. Piotr Mondalski

Dyrektor Generalny Prokom Software System

mgr Piotr Ruwiński

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200