Prokom bez pracy

Prokom Internet S.A., sprzedała większościowy pakiet udziałów w spółce zależnej www praca com prowadzącej internetowy serwis pracaonline.pl.

Nabywcą udziałów po cenie jednostkowej 1 zł, stanowiących 51% kapitału zakładowego spółki, była gdyńska firma Demos SA. Zawarta przez strony umowa przewiduje możliwość odkupienia przez Prokom Internet 26% udziałów w spółce w ciągu dwóch lat od zawarcia transakcji.

Praca com Sp. z o.o. prowadzi serwis internetowy dla osób poszukujących pracy i firm poszukujących pracowników. Spółka powstała w 2000 r., a w 2001 r. kontrolę nad nią przejął Prokom.

Zobacz również:

  • Usługa Threads będzie wkrótce dostępna w wersji webowej

Decyzja o sprzedaży związana jest z przyjętą w 2002 r. strategią Prokomu zakładającą „zbycie aktywów internetowych nie związanych z działalnością softwarową grupy”.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200