Prokom Software zamyka kwartał ze stratą

W pierwszym kwartale firma osiągnęła przychód 212 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 42,3 mln zł jednak spółka poniosła stratę w wysokości 7 mln zł.

Pierwszy kwartał 2001 Prokom Software SA zamyka ze stratą ponad 7 mln zł. Zysk operacyjny firmy sięgnął 42,3 mln zł. Przychód firmy ze sprzedaży w tym okresie wyniósł 212 mln zł i był niższy o 7% w stosunku pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Zobacz również:


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200