Projekty, wyzwania, trendy

Specyfika działalności niektórych banków wymusza nietypowe rozwiązania informatyczne. Opowiadają o nich szefowie IT w Banku Pocztowym, FM Banku i Banku BPS.

Projekty Banku Pocztowego

Analityka

Reorganizacja hurtowni danych

CEL: dostarczenie wiarygodnych danych w oczekiwanym czasie

EFEKT: efektywniejsze zarządzanie organizacją

Optymalizacja procesów/Obsługa klienta

Implementacja/modernizacja procesów na bazie wdrożonego systemu BPMS

CEL: zwiększenie efektywności procesów

EFEKT: zwiększenie przychodów banku

Wsparcie nowych modeli działalności

Bankowość elektroniczna

CEL: zwiększenie udziału kanału www w sprzedaży i obsłudze klienta

EFEKT: zwiększenie przychodów banku

O BANKU

Piotr Polka, dyrektor zarządzający pionem informatyki w Banku Pocztowym: Bank Pocztowy jest obecny na rynku już ponad 20 lat, ale w ostatnich kilku latach przechodzi okres dynamicznego rozwoju. Misją banku jest prosta i dostępna bankowość. Koncentrujemy się szczególnie na klientach z miejscowości do 50 tys. mieszkańców i osobach starszych, a także tych, które do tej pory nie korzystały z usług bankowych.

Robert Gosik, dyrektor Departamentu Technologii, FM BANK: FM Bank rozpoczął swoją działalność w marcu 2010 roku i kontynuuje tradycje Funduszu Mikro, który przez ponad 15 lat wspierał finansowo rozwój polskiego small businessu, dopasowując się do zmieniających się potrzeb polskich mikroprzedsiębiorców. FM Bank pozostał wierny tym zasadom i elastycznie dostosowuje ofertę do potrzeb mikro- i małych firm, jest także instytucją przyjazną przedsiębiorcom, w której obowiązują nieskomplikowane procedury i proste zasady, w tym szybki dostęp do konta i szybka decyzja kredytowa. Takie są potrzeby klientów banku, które wpływają na wdrażane systemy operacyjne - bank świadczy usługi finansowe dla mikrofirm o specyficznych wymaganiach odbiegających od standardowych potrzeb segmentu SME i korporacji. W chwili obecnej bank zakończył etap startu i znajduje się w końcowej fazie stabilizacji.

Jarosław Grochowski, dyrektor operacyjny IT, BPS: Bank BPS SA jest jednym z dwóch banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce. Łączny zasięg i liczebność placówek Zrzeszenia BPS (zrzeszonych Banków Spółdzielczych i Banku BPS) są porównywalne z największymi bankowymi instytucjami w Polsce. W lutym 2012 roku Bank BPS powołał spółkę IT BPS, której celem jest optymalizacja procesów IT, dostosowywanie ich do potrzeb biznesowych oraz budowa wspólnej platformy informatycznej dla Zrzeszenia BPS.

O PROJEKTACH

Piotr Polka: Prosta bankowość nie oznacza oczywiście, że narzędzia i systemy informatyczne wykorzystane do jej realizacji są także proste. Bank Pocztowy przez lata pełnił funkcję banku rozliczeniowego (płatności masowe realizowane dla Poczty Polskiej). Obecna strategia zakłada zmianę profilu na bank detaliczny. Pociąga to za sobą m.in. zmianę architektury IT. Kiedyś kluczowe było przede wszystkim wsparcie funkcji rozliczeniowych. Dziś obszar ten, jakkolwiek również istotny, zszedł na drugi plan, ustępując miejsca systemom dedykowanym do obsługi klienta detalicznego oraz instytucjonalnego. Część związanych z tym inicjatyw została już zrealizowana, ale przed nami jeszcze sporo pracy. Jeszcze w 2010 roku wdrożony został nowy system call center oraz platforma do obsługi procesów biznesowych, która pozwala na łatwą ich konfigurację i zarządzanie. Pomaga to w elastycznym dopasowaniu oferty i procesów związanych ze sprzedażą i obsługą produktów do wymagań klientów. W 2011 roku pilotażowo został uruchomiony system typu front-end, dedykowany dla pracowników obsługujących klienta (call center, sieć oddziałów oraz mikrooddziałów). Rozpoczęliśmy też projekt wdrożenia nowej platformy bankowości elektronicznej. W dalszej perspektywie czeka nas podjęcie trudnej decyzji o ewentualnej wymianie systemu centralnego.

Robert Gosik: Do uruchomienia banku niezbędny był nowoczesny system centralny obejmujący między innymi księgę główną i część transakcyjną. Jednym z istotnych elementów funkcjonowania banku jest hurtownia danych wraz z systemami satelitarnymi. Zdalne kanały obsługi to bankowość internetowa i call center z systemem IVR. Kierowany przeze mnie dział IT utrzymuje infrastrukturę zgodnie z zapotrzebowaniem strony biznesowej, modyfikuje i dostraja aplikacje i procesy. Start banku jest niepowtarzalną okazją do zaimplementowania nowoczesnej, wydajnej i wystandaryzowanej infrastruktury. Wykorzystanie wirtualizacji znacznie upraszcza wdrożenia nowych rozwiązań, prowadzenie projektów oraz administrację posiadanych już aplikacji. Z powyższych względów infrastruktura nie stanowi dla nas obecnie pierwszoplanowego tematu.

Jarosław Grochowski: Dostosowujemy informatykę, aby świadczyć i udostępniać Grupie BPS, tj. Bankowi BPS, spółkom powiązanym z bankiem kapitałowo i bankom spółdzielczym, narzędzia IT służące między innymi do obsługi wspólnej oferty produktowej grupy. Aby spełnić cel, przeprowadziliśmy proces, którego finałem jest projekt wymiany systemu centralnego. Projekt zakłada wdrożenie systemu w Banku BPS, a następnie udostępnienie go bankom spółdzielczym, które zdecydują się na zmianę. Jest to pierwsze tego typu wdrożenie w Polsce. Co ciekawe, pod względem zasobów wymagania systemu, który wybraliśmy, okazują się niekoniecznie wyśrubowane. Jednym z elementów przygotowań było przebudowanie sieci WAN pomiędzy placówkami Banku BPS, a także placówkami banków zrzeszonych.

Projekty/priorytety Banku BPS

Bank rozpoczął projekt Nowego Systemu Centralnego (NSC). Ma on zapewnić obsługę klientów, produktów oraz procesów biznesowych w całej Grupie BPS. Projekt wdrożenia nowego systemu o roboczej nazwie THALER on SAP będzie zrealizowany przez IT BPS wraz z firmą Wincor Nixdorf, oficjalnym przedstawicielem autora oprogramowania, firmy Callataÿ&Wouters oraz przy współudziale firmy konsultingowej Deloitte. Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku 2011 roku. Uruchomienie produkcyjne nowego systemu przewidziane jest wstępnie na drugi kwartał 2014 roku.

O WYZWANIACH

Piotr Polka: Szukamy sposobów na udoskonalenie funkcjonowania banku w obszarze technologicznym przy jednoczesnym zmniejszeniu związanych z tym kosztów. Zmiana profilu banku wymaga inwestycji w nowe rozwiązania IT, co w konsekwencji przekłada się na koszty utrzymania. Jednak zaniechanie inwestycji może generować jeszcze większe wydatki. Dlatego w połowie 2011 roku m.in. zmieniliśmy architekturę naszej infrastruktury sieciowej, wdrażając MPLS. Zwiększyło to jej elastyczność i przepustowość oraz pozwoliło na oszczędności. Jako IT chcemy świadczyć usługi biznesowe, nie techniczne. Gwarantować dostępność i stabilność systemów.

Robert Gosik: Wyzwaniem jest ciągłość zmian wynikających z rozwoju banku. Ambicją Departamentu Technologii jest ciągła poprawa funkcjonowania banku jako całości, co wymaga godzenia bieżącego utrzymania i współpracy z biznesem w zakresie rozwoju aplikacji. Departament Technologii wspólnie ze stroną biznesową skupia się na optymalizacji procesów i rozwoju posiadanych już rozwiązań, aby lepiej spełniały potrzeby naszych klientów zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Kluczem do sukcesu jest utrzymywanie dobrych relacji, zrozumienie ograniczeń i umiejętność zarządzania limitowanymi zasobami. Departament Technologii jest jednym z niewielu miejsc, w którym zbiegają się potrzeby i informacje organizacji. Wyzwaniem jest połączenie wszystkich części banku w jedną spójną, wydajną i efektywną całość. Wraz z rozwojem banku i zwiększającą się bazą klientów przychodzi konieczność wdrażania systemów analitycznych. Skala wyzwań jest zgodna z aktualną skalą działalności i specyfiką potrzeb naszego docelowego klienta. Do wszelkich nowinek technologicznych podchodzimy z rozwagą, analizując koszty oraz potencjał, jaki niosą, mając na uwadze satysfakcję naszych klientów i partnerów.

Jarosław Grochowski: Planowany system centralny sprawi, że banki spółdzielcze, zachowując indywidualność - własne produkty i usługi - będą mogły wprowadzić ofertę wspólną dla całej grupy. Jest wiele banków spółdzielczych, które chętnie znalazłyby się bliżej klientów, np. z większych miast. Nowy system centralny pozwoli na m.in. odmiejscowienie rachunku. Finalizacja projektu powinna nastąpić za trzy lata. Zanim to nastąpi, wyzwaniem będzie dobór odpowiednich rozwiązań uzupełniających, komplementarnych do systemu centralnego. Rośnie skala usług dostarczanych przez IT, zatem niezbędne jest wykorzystanie narzędzi do zarządzania nimi. Dlatego wdrażamy równolegle system service desk, zarządzanie zmianą, nowe procedury BCP. Zasadniczym wyzwaniem jest utrzymanie IT zgodnie z wymogami prawa i nadzoru bankowego. Analityczne systemy będą wymienianie, tego wymagać będzie nowa infrastruktura centralna.

O DOSTAWCACH

Piotr Polka: Bank rozwija się dynamicznie i znacząco zwiększa skalę biznesu, jednak nie możemy sobie pozwolić na wydatki porównywalne z największymi graczami na rynku. Dlatego sięgamy po usługi mniejszych dostawców, zarządzając ryzykiem wynikającym z ich mniejszego doświadczenia. I takie rozwiązanie się sprawdza. Tak właśnie było z naszym niedawno wdrożonym systemem CC i dziś mogę powiedzieć, że jego funkcjonalność nie odbiega od systemów tworzonych przez największe firmy. Od dostawców oczekiwałbym bardziej konsultingowego podejścia. Brakuje pochylenia się nad naszym biznesem, propozycji rozwiązań alternatywnych, otwartości na dyskusję.

Robert Gosik: Oczekujemy od dostawców zrozumienia specyfiki FM Banku wynikającej z segmentu rynku, na którym operujemy, i skali naszej działalności. Niestety, nadal obserwuję brak zrozumienia i indywidualnego podejścia: wielcy dostawcy składają propozycje nieadekwatne do naszych możliwości i potrzeb. Okazuje się, że wyzwaniem jest znalezienie dostawcy, gotowego zainwestować w długoterminowe relacje, licząc na to, że konsumpcja owoców tej współpracy będzie trochę odsunięta w czasie. Segment rynku, produkty, skala działania różni nas istotnie od innych detalicznych graczy rynkowych. Z tego względu większość nowych aplikacji biznesowych i nowych technologii dostarczają nam dostawcy wyspecjalizowani, którzy potrafią długofalowo zarabiać na współpracy z FM Bankiem.

Jarosław Grochowski: Dostawcy nie zawsze przedstawiają ofertę adekwatną do naszych potrzeb. Mówiąc z przymrużeniem oka: być może to specyfika pracy sprzedawcy, który ma największą prowizję od największych systemów. Oczekiwałbym od dostawców lepszego przygotowania, próby analizy, jakie fragmenty oferty są najbliższe moim potrzebom. Dostawcy oprogramowania składają rozmaite obietnice. W rzeczywistości długo i szczegółowo trzeba ustalać zakresy funkcjonalne rozwiązań, aby ustrzec się nieporozumień po wdrożeniu.

O TRENDACH

Piotr Polka: Obserwujemy duży wzrost sprzedaży, duży wzrost liczby klientów i w związku z tym duży wzrost ilości danych, co wymusza konieczność ich sprawniejszego przetwarzania. Aby biznes mógł dalej tak dynamicznie się rozwijać, potrzebuje informacji o efektach swojej bieżącej i historycznej działalności.

Obecnie obsługiwana przez Bank Pocztowy grupa klientów nie posługuje się w dużym stopniu smartfonami, choć nie można tego wykluczyć w przyszłości. Na razie nie ma więc uzasadnienia większych inwestycji w tym obszarze.

Chmura jest tylko śledzonym przez nas trendem, koncentrujemy się jednak na lepszym zarządzaniu informatyką i obniżaniu kosztów. Nie chodzi o to, żeby ślepo podążać za trendami, ale wybierać rozwiązania, z których nasi klienci będą chcieli i umieli skorzystać.

Robert Gosik: Ze względu na profil naszych klientów oczekujących wygodnych usług nowinki technologiczne nie są naszym priorytetem. Chcemy jak najlepiej wspierać biznes naszych klientów i pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, np. bankowości internetowej.

Bezsprzecznie rośnie ilość gromadzonych danych. Wyzwaniem jest ich precyzyjna analiza i umiejętność wyciągnięcia celnych wniosków, które ułatwią podejmowanie decyzji biznesowych. Skala działalności banku nie nastręcza jeszcze problemów ze składowaniem pozyskiwanych danych. Temat chmury obliczeniowej jest wciąż związany z prawem regulującym polski sektor bankowy. Bank jako instytucja zaufania publicznego musi mieć pełną kontrolę i pewność, że przetwarzane w chmurze dane są bezpieczne. Monitorujemy zmiany zachodzące w tym obszarze i rozważymy wykorzystanie chmury, gdy tylko zostaną rozwiązane wątpliwości prawne i dotyczące bezpieczeństwa.

Jarosław Grochowski: Wokół banku powstają spółki dostarczające usługi dla zrzeszenia i Grupy BPS, z tego względu rozważana jest możliwość wykorzystania modelu chmury obliczeniowej. Przygotowujemy platformę IT dla zrzeszenia banków spółdzielczych, którą można by zgodnie z obowiązującym trendem nazwać chmurą prywatną. Uwspólnienie platformy dostarczy wymiernych oszczędności.

W obszarze mobilności czy konsumeryzacji poruszamy się wolniej niż inne sektory ze względu na kompromis pomiędzy możliwościami banku i bezpieczeństwem. Należy dbać o funkcjonalność i bezpieczeństwo jednocześnie.

Projekty FM Banku

Analityka

Integracja obecnie rozproszonych funkcji analitycznych i wprowadzenie elementów data governance (projekt głównie organizacyjny, niezwiązany z wdrożeniem żadnego konkretnego rozwiązania informatycznego)

CEL: ustalenie priorytetów dostępu do informacji, poprawa jakości przetwarzanych danych, większa wiarygodność gromadzonej informacji

EFEKT: skrócenie czasu pozyskiwania krytycznej informacji biznesowej

Optymalizacja procesów

Nowy system wsparcia pracy zewnętrznych partnerów sprzedażowych FM Banku

CEL: udzielenie wstępnej decyzji kredytowej w ciągu kliku minut od wprowadzenia wniosku

EFEKT: wzrost sprzedaży produktów bankowych w kanałach partnerskich FM Banku

Obsługa klienta

Rozbudowa i modyfikacja serwisu bankowości internetowej

CEL: dodanie funkcjonalności wynikających ze specyfiki klientów FM Banku

EFEKT: większa satysfakcja klientów z używania bankowości internetowej, automatyzacja standardowych czynności dla małych przedsiębiorców

Wsparcie nowych modeli działalności

Współpraca z firmami świadczącymi usługi dedykowane dla małych przedsiębiorców, np. z serwisem faktura.pl (projekt niezwiązany z wykorzystaniem żadnego konkretnego rozwiązania informatycznego)

CEL: zaoferowanie mikroprzedsiębiorcom szerokiego zestawu usług dodatkowych wspierających ich w prowadzeniu biznesu i zintegrowanych z usługami bankowymi

EFEKT: zaoferowanie dodatkowej wartości dla obecnych i nowych klientów

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200