Projekty informatyczne

Komputer z zobowiązaniami

Komputer z zobowiązaniami

USA - Nowo powstała firma Free-PC.com zamierza rozdać 10 tys. komputerów Compaq Presario z bezpłatnym dostępem do Internetu. Do tej pory do Free-PC.com zgłosiło się ponad 500 tys. chętnych. Potencjalni odbiorcy muszą odpowiadać kryteriom, dobranym na podstawie szczegółowych badań demograficznych.

Po otrzymaniu komputera użytkownik jest zobowiązany przez co najmniej 10 godzin miesięcznie korzystać z firmowego serwisu on-line. Na pulpicie Windows 98 bez przerwy wyświetlane są reklamy. FreePC.com będzie monitorował zachowanie się użytkowników.

Przyspieszyć sprzedaż

Niemcy/USA - Niemiecki DaimlerChrysler i amerykański Ford Motor zamierzają wyposażyć dilerów sprzedających ich samochody w system ESS (Electronic Sale System). Jest to wspólny projekt obu firm, które przed kilkoma tygodniami poinformowały o zamiarze połączenia się. Za pośrednictwem systemu ESS, działającego w trybie on-line, sprzedawcy uzyskają dostęp do informacji o oferowanych modelach samochodów, stanie zamówień czy wielkości kredytu kupieckiego.

Oprogramowanie, takie jak ESS, często stosują producenci samochodów, gdyż pozwala ono dilerom na uzyskanie szybkiego dostępu do stale zmieniających się informacji o cenach czy promocjach. ESS zostanie wdrożony pilotowo u sześciu przedstawicieli połączonego DaimlerChryslera i Forda w I połowie 1999 r. Ma on zastąpić rozwiązanie niemieckiego producenta wykorzystujące serwis WWW.

Pracownik ograniczony

USA - Visa International wyposaży wszystkich, często podróżujących pracowników w notatniki elektroniczne Palm IIIs. Będą oni mogli używać ich równolegle do posiadanych notebooków. Kierownictwo Visy wprowadziło jednak obostrzenia. Nie mogą oni przechowywać na nich informacji finansowych ani danych strategicznych dla firmy, a każda informacja znajdująca się w tym urządzeniu jest własnością Visy. Pracownicy amerykańskiej instytucji nie mogą również instalować na Palm IIIs nowych programów. Gdyby zainstalowali na nich np. grę, zostanie ona usunięta przez pracowników pomocy technicznej.

Indeks spółek internetowych

USA - Dow Jones & Company, firma obsługująca indeksy ekonomiczne Dow Jones, stworzyła nowy indeks giełdowy - Dow Jones Internet Index (DJII). DJII będzie składać się z dwóch podindeksów: jednego - dla akcji firm specjalizujących się w handlu elektronicznym, drugiego - dla akcji firm świadczących usługi przez Internet. Aby firma mogła być notowana, co najmniej 50% przychodów musi pochodzić z działalności przez Internet, powinna uzyskać trzymiesięczną średnią kapitalizację (wartość wszystkich akcji) na poziomie minimalnym 100 mln USD oraz średnią cenę zamknięcia w tym okresie większą niż 10 USD. Odpowiedni poziom osiągnęło dotychczas 40 firm. Dane będą sprawdzane i oceniane kwartalnie, podobnie jak akcje tworzące indeks. Obecnie notowanych jest 15 spółek handlowych m.in. Amazon.com i Yahoo! oraz 25 usługowych, wśród których znajdują się: America Online, Cybercash i Netscape.

Internet w urzędach Unii

Unia Europejska - Alcatel we współpracy z GlobalSign zbuduje na bazie Internetu łącza między urzędami administracji państw Unii Europejskiej (UE). Urzędy będą mogły przesyłać między sobą poufne informacje i komunikować się z agencjami zewnętrznymi. W sieci zostanie wykorzystany system identyfikacji i weryfikacji za pośrednictwem klucza publicznego dostarczony przez GlobalSign.

Internet w Unii jest wprawdzie wykorzystywany do komunikacji między urzędami, jednak nie są tą drogą przesyłane żadne oficjalne i poufne informacje.


TOP 200