Projekty gridowe IBM dla sektora finansowego

IBM poinformował o serii projektów gridowych realizowanych w ramach programu rozwoju przetwarzania siatkowego. We współpracy z dostawcą oprogramowania dla przedsiębiorstw - firmą SAS - i innymi partnerami IBM wdraża nowe produkty oparte na technologii grid przeznaczone dla sektora finansowego.

Wspólne rozwiązanie IBM i SAS o nazwie Customer Insight in Banking jest nową ofertą służącą przyspieszeniu analizy zachowań klienta w branży bankowej. IBM wykorzystał aplikację SAS Credit Scoring (do oceny zdolności kredytowej) jako część rozwiązania SAS Banking Intelligence, aby pokazać, że aplikacje mogą być w łatwy sposób przystosowane do działania w technologii siatkowej.

Gridowa oferta IBM dotycząca zarządzania ryzykiem - Capital Markets and Retail Banking - to produkt stworzony wspólnie z DataSynapse. Pomaga on menadżerom zarządzającym ryzykiem wykorzystywać infrastrukturę siatkową do monitorowania limitów kredytowych w czasie rzeczywistym. Obecnie wiele tego typu aplikacji pracuje w nocy (między dniami roboczymi). Produkt ten może również stanowić podstawę do stworzenia infrastruktury aplikacji ryzyka kredytowego.

Zobacz również:

IBM ogłosił również podpisanie umów partnerskich z dostawcami oprogramowania siatkowego - Avaki i United Devices. Avaki jest dostawcą oprogramowania do integracji systemów informacyjnych dla przedsiębiorstw, opartego na technologii siatkowej. Natomiast United Devices dostarcza bezpieczne rozwiązania siatkowe dla firm różnej wielkości.


×