Projektant przepływów

Access Workflow Designer (AWD) to narzędzie współpracujące z Office 2000 i SQL Server 7/MSDE, pozwalające na tworzenie rozwiązań wspierających szeroko pojęty przepływ informacji i pracę zespołową. AWD dołączono do Office 2000 Developer Edition.

Access Workflow Designer (AWD) to narzędzie współpracujące z Office 2000 i SQL Server 7/MSDE, pozwalające na tworzenie rozwiązań wspierających szeroko pojęty przepływ informacji i pracę zespołową. AWD dołączono do Office 2000 Developer Edition.

Przykładem zastosowania AWD może być aplikacja do tworzenia złożonych dokumentów, gdzie każda z osób uczestniczących w projekcie korzysta z danych wprowadzonych przez poprzedników. Innym przykładem może być system obsługi zamówień, gdzie handlowiec przyjmuje zamówienie, przekazuje je do magazynu i działu księgowości, by dotarło ono do działu spedycji i zostało zrealizowane.

Projekt to podstawa

AWD jest zbiorem narzędzi (procedur przechowywanych, pewnych obiektów realizujących usługi zarządzania przepływem itp.), które są instalowane na serwerze NT i współpracują z SQL/MTS/IIS. Programista otrzymuje specjalny kreator, pozwalający na graficzne definiowanie relacji pomiędzy tabelami (określane jest drzewo zależności), a także kolejne formy, w jakich mogą znajdować się informacje przepływające w projektowanym systemie. AWD umożliwia definiowanie własnych tabeli i ręczne opisywanie stanu albo wybieranie istniejących tabel (w tym przypadku struktura tabeli musi ściśle odpowiadać wymogom AWD).

Aby stworzyć rozwiązanie na podstawie AWD, najpierw należy zdefiniować diagram przepływu informacji i tabele bazowe określające dane przechowywane w systemie. Następnie, wg tego schematu, utworzyć wzorzec, potem go zaimplementować, tworząc tzw. teams solution. Wymusza to konieczność uważnego zaprojektowania systemu przed jego wdrożeniem. Zmiana procesu przepływu w gotowej aplikacji jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa.

Trzy moduły

Powiększ

AWD składa się z trzech głównych modułów: motoru przepływu informacji, modułu odpowiedzialnego za replikację i specjalnej części służącej do zarządzania prawami dostępu.

Motor przepływów reaguje na zmianę stanu obiektu krążącego w systemie. W zależności od bieżącego stanu, motor może przeprowadzić obiekt w inny stan, usunąć go, utworzyć inny czy zmienić obiekt, a także wymusić pewną operację. Działanie motoru można wspomagać poprzez stosowanie języka skryptowego VBScript.

Moduły odpowiedzialne za replikację zostały znacznie rozszerzone w porównaniu do możliwości wbudowanych w SQL 7. Nadal jest wykorzystywany model publish-subscribe, jednak znacznie ułatwiono definiowanie zakresu replikowanych informacji, a wbudowane procedury w większym stopniu eliminują konflikty. Definicja replikacji jest przechowywana niejako "obok" definicji w SQL 7. W ten sposób bez problemów można nawet po zdefiniowaniu publikowanych artykułów zmienić strukturę tabel - definicję replikacji na serwerze można bardzo łatwo odtworzyć. Korzystając z "czystego" SQL 7, nie było to takie proste.

AWD korzysta z mechanizmów zabezpieczeń wbudowanych w SQL 7, ale wprowadza ponadto możliwość określania praw dostępu na poziomie rekordów. Możliwe jest, by projektant zablokował pewnej grupie użytkowników dostęp do wybranego zbioru wierszy (np. do obiektów znajdujących się w określonym stanie). W ten sposób, planując obieg informacji, można bez problemu ustalić, którzy użytkownicy na określonym etapie mogą wprowadzać zmiany.

Nie takie proste

AWD zawiera wiele mechanizmów pozwalających na szybkie tworzenie interfejsu użytkownika, przeznaczonego do publikacji jako strony WWW. Mogą to być zarówno strony w "czystym" HTML (w zasadzie możliwe jest wtedy tylko przeglądanie informacji), jak i korzystające z Office Web Components czy Data Access Pages, tworzonych przy użyciu Access 2000. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by projekt utworzony w AWD współpracował z aplikacją, której interfejs został napisany w Visual Basic, Delphi czy C++. Wtedy programista ma znacznie większą kontrolę, m.in. nad mechanizmem replikacji czy sposobem zapisywania danych.

W AWD skrypty działają zarówno po stronie serwera, jak i klienta, co więcej - czasami są wywoływane wewnątrz transakcji, dlatego śledzenie aplikacji nie jest proste. Wtedy może być przydatny obiekt Logger, który pozwala zapisywać do specjalnego pliku stan motoru kierującego przepływami.

Niestety, instalacja AWD może sprawić nieco kłopotów. NT Server, na którym mają być przechowywane rozwiązania AWD, musi mieć zainstalowany NT Option Pack 4.0, SQL 7.0, FrontPage Server Extension, Office 2000 Web Components, IE 5.0. Poprawne skonfigurowanie tych elementów nie jest proste i może zająć sporo czasu. Programiści korzystający z AWD muszą zainstalować Access 2000, a także specjalne komponenty do projektowania diagramu przepływów i zarządzania bazami. U końcowego użytkownika razem z aplikacją muszą być zainstalowane komponenty wspierające replikację i motor przepływów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200