Projekt z puszki

Standard Bluefin pozwoli na wykrywanie, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w heterogenicznych sieciach SAN. Wersja testowa zostanie udostępniona w tym roku.

Standard Bluefin pozwoli na wykrywanie, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w heterogenicznych sieciach SAN. Wersja testowa zostanie udostępniona w tym roku.

Projekt z puszki

Środowisko SAN

Użytkownicy sieci SAN mają obecnie dwa wyjścia: albo zdecydować się na wykorzystywanie urządzeń tylko jednego producenta, albo podjąć kosztowne i długotrwałe przedsięwzięcie stworzenia aplikacji, która umożliwi zarządzanie wszystkimi komponentami ich sieci SAN. Problem wynika z braku standardowego interfejsu, który pozwoliłby na zarządzanie heterogenicznymi środowiskami pamięci masowych. Protokoły i technologie transportowe stosowane przez producentów rozwiązań wykorzystują własne modele obiektowe. Powoduje to problemy związane z wykrywaniem urządzeń i funkcjami bezpieczeństwa.

Wspólny język

Organizacja Storage Networking Industry Association (SNIA) obiecuje, że wkrótce poprawi się sytuacja użytkowników sieci pamięci masowych. W roku 2005 wszystkie urządzenia mają być zarządzane z wykorzystaniem SMI Interface - Bluefin (tuńczyk niebieskopłetwowy). Standard umożliwi bezproblemową współpracę urządzeń i aplikacji różnych producentów. Według przedstawicieli SNIA zapowiada się prawdziwa rewolucja, która wpłynie na dynamiczny wzrost rynku SAN.

Bluefin to efekt współpracy 16 producentów, m.in. BMC Software, Brocade Communications Systems, Computer Associates, Dell Computer, EMC, Emulex, Gadzoox Networks, Qlogic, Storage Technology, Sun Microsystems i Veritas Software. Przedłożono go SNIA w maju ub.r.

Po kilku miesiącach organizacja zdecydowała się na oficjalne uruchomienie przedsięwzięcia Storage Management Initiative (SMI). Zgodnie z harmonogramem prac przyjętym przez SNIA w tym roku powstanie wstępna wersja standardu. Ma być udostępniony jednocześnie pakiet testowy dla standardu SMI w wersji 1.0, który pozwoli producentom na tworzenie pierwszych rozwiązań zgodnych z Bluefin. Organizacja rozpocznie także agresywną promocję standardu, m.in. poprzez organizowanie konferencji i seminariów.

Prace są prowadzone z wykorzystaniem innego standardu - Common Information Model (CIM), który powstał podczas opracowywania zestawu narzędzi internetowych do zarządzania WBEM (Web-Based Enterprise Management). Poza CIM zestaw zawiera specyfikację do kodowania informacji zbudowaną z wykorzystaniem technologii XML (CIM-XML) oraz mechanizm transportowy wykorzystujący protokół HTTP. CIM umożliwia opisywanie fizycznych i logicznych elementów sieci SAN. Każdy element ma własny profil. Bluefin określi sposób, w jaki urządzenia będą się komunikować i wykonywać podstawowe funkcje.

Agent mediator

Bluefin umożliwi przede wszystkim automatyczne wykrywanie urządzeń działających w sieci. Kiedy urządzenie zgodne ze standardem zostanie podłączone do SAN, informacje o tym fakcie i jego parametrach trafią do pozostałych komponentów tworzących sieć. Mechanizm wykrywania urządzeń Bluefin wykorzystuje protokół SLP (Service Location Protocol) opracowany przez IETF (The Internet Engineering Task Force). Oprogramowanie działające w urządzeniach (Service Agent) przekazuje informacje o pełnionej przez siebie "roli" (zdefiniowanej przez Bluefin) do centralnego Directory Agent, będącego częścią systemu do zarządzania SAN.

Jak twierdzą osoby uczestniczące w pracach nad standardem Bluefin, zapewni on większe bezpieczeństwo. Nie będzie możliwa nie autoryzowana rekonfiguracja sieci. Bluefin dostarcza mechanizm uwierzytelniania z wykorzystaniem technologii HTTP DAA (Digest Access Authentication) i protokołu TLS (Transport Layer Security).

Standard pozwoli również na tzw. locking, czyli zapobieganie konfliktom, w których różne aplikacje do zarządzania sieci zakłócają wzajemnie swoją pracę. Dzięki temu w jednej sieci SAN będzie możliwe stosowanie aplikacji do zarządzania różnych producentów. Będą one współdzieliły zasoby z wykorzystaniem tzw. lock managera. Funkcja ta ma zasadnicze znaczenie dla producentów promujących wirtualizację zasobów.

Zaletą Bluefin jest to, że może on być implementowany na dwa sposoby. Po pierwsze producenci mogą wyposażać swoje produkty w oprogramowanie, które będzie rezydować w pamięci urządzenia. Drugi model, który umożliwi wykorzystywanie także urządzeń niezgodnych ze standardem, pozwala na zainstalowanie agenta Bluefin na serwerze proxy, który będzie pośredniczył w komunikacji między aplikacjami zarządzającymi siecią a urządzeniami. Urządzenie za pomocą własnego interfejsu komunikuje się z agentem proxy, który mapuje ten interfejs na zgodny z Bluefin CIM-XML i SLP.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200