Projekt pod KRUS

Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej podpisał z Oc`e umowę na rozbudowę systemu przetwarzania i archiwizacji danych o skanery ImageTrac 2048C, serwery, system dysków twardych o pojemności 1 TB, elementy sieciowe, a także oprogramowanie WorkflowManager, RecoStar Professional Plus i bazę danych Oracle.

Centralny Ośrodek Rozliczeniowy Poczty Polskiej podpisał z Oc`e umowę na rozbudowę systemu przetwarzania i archiwizacji danych o skanery ImageTrac 2048C, serwery, system dysków twardych o pojemności 1 TB, elementy sieciowe, a także oprogramowanie WorkflowManager, RecoStar Professional Plus i bazę danych Oracle.

System ma umożliwić przetwarzanie ok. 500 tys. przekazów emerytalno-rentowych KRUS. Wartość kontraktu wyniosła 2,1 mln euro. Firma podpisała także umowę na 1 mln zł z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej na dostawę urządzeń drukująco-kopiujących Océ 3165 NC.


TOP 200