Progress Software obsłuży Bank Gospodarki Żywnościowej

Progress Software zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej porozumienie, w ramach którego dostarczy bankowi produkty Progress i WebSpeed oraz przeprowadzi stosowne szkolenia.

Progress Software zawarł z Bankiem Gospodarki Żywnościowej porozumienie, w ramach którego dostarczy bankowi produkty Progress i WebSpeed oraz przeprowadzi stosowne szkolenia.

Porozumienie obejmuje również banki współpracujące z BGŻ w ramach

Zrzeszenia Krajowego Banków Spółdzielczych. BGŻ posiada 291 oddziałów, filii i punktów kasowych, a wraz ze zrzeszonymi 9 Bankami Regionalnymi i 875 Bankami Spółdzielczymi tworzy jedną z największych sieci bankowych w Polsce.


TOP 200