Programy komputerowe dla menedżerów

W cenniku zestawiono programy do szkolenia kadry kierowniczej oraz prowadzenia analiz menedżerskich a także wspomagające zarządzanie firmą.

W cenniku zestawiono programy do szkolenia kadry kierowniczej oraz prowadzenia analiz menedżerskich a także wspomagające zarządzanie firmą.

Są to: programy oferowane przez FiG International, trójmodułowy, zintegrowany pakiet "Analizator dla menedżera" bydgoskiej firmy InterLAN (wspomagający zarządzaniem pracy dużych organizacji) oraz "inteligentna" baza przepisów prawnych, oferowana na dysku CD-ROM przez krakowską firmę LexMedia.

Większość programów oferowanych przez FiG International (firmę doradczą w dziedzinie managementu przedsiębiorstw, utworzoną w Paryżu przez wykładowców Francuskiego Instytutu Zarządzania) jest używana do celów szkoleniowych. W oferowanych przez siebie produktach firma FiG Int. stosuje metody dydaktyczne oparte na case study (studiowanie i rozwiązywanie konkretnych problemów występujących w przedsiębiorstwach) uczące technik handlowych, testujące nabyte wiadomości i umiejętności, wykorzystujące metody symulacyjne oraz gry decyzyjne. Mimo swego wyraźnie dydaktycznego charakteru oferta FiG Int. może znaleźć zastosowanie także w codziennej pracy wielu przedsiębiorstw (np. w działach kadr, handlowym, marketingu). Programy komputerowe FiG Int. opracowano we Francji. Do pracy w języku polskim przygotowano je w centrum informatycznym FiG Int. w Paryżu.

Warto dodać, że wśród najnowszych produktów, oferowanych przez FiG Int. są takie - Manager i Telemarketing - które pracują w środowisku MS-Windows.

Program "Analizator dla Menedżera" powstał dzięki współpracy prof. Jerzego Bossaka z informatykami bydgoskiej firmy InterLAN. Jest produktem przeznaczonym dla większych firm i oferowany w czterech wersjach - jednostanowiskowej, sieciowej, on-site (bez względu na liczbę stanowisk w firmie) oraz on-site+ (z włączeniem stacji roboczych). Do chwili obecnej sprzedano ok. 200 pakietów "Analizatora", przy czym - mimo że każdy z trzech modułów, które wchodzą w jego skład może pracować samodzielnie - ponad 70 % zakupów dotyczyło nabycia całego pakietu. Najnowszym modułem zintegrowanego pakietu jest Plan Strategiczny (m.in. do opracowywania business-planów) - na rynku pojawił się w czerwcu br. Wszystkie moduły pracują pod kontrolą środowiska graficznego Windows i mogą pracować w sieci NetWare.

Analizator Menedżera jest zainstalowany m.in. w każdym z departamentów Ministerstwa Przemysłu i Handlu, w FSO, w fabryce PoliFarb w Cieszynie, w przedsiębiorstwie Polska Miedź S.A., w Hucie Katowice. Ponad 50 przedsiębiorstw, które przystąpiły do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych już zakupiło Analizator Menedżera, kolejne 50 prowadzi w tej sprawie pertraktacje.

Krakowska firma Lex Media od kilku miesięcy oferuje program LexPolonica, który współpracując razem z tekstową bazą danych (ustawy, kodeksy, orzecznictwo sądów, bibliografie) potrafi nieraz w zaskakująco samodzielny sposób pomóc w wertowaniu treści tych dokumentów. Program Lex Polonica zbudowano wokół inteligentnego motoru (engine) obsługi tekstowych baz danych firmy NeuroSoft.

Ten ciekawy produkt może już w najbliższej przyszłości będzie powszechnie wykorzystywany przez sądy, kancelarie adwokackie, urzędy skarbowe, przedsiębiorstwa, biura czy urzędy gminne w całym kraju. W kilka miesięcy po wejściu na rynek licencje LexPolonica kupiło kilka Kancelarii Adwokackich w Krakowie, warszawski Rawar, Biblioteka Sejmowa, GUS, Ministerstwo Zdrowia, krakowskie Zakłady Tytoniowe, Zakłady Polfa, PZ Alpha, Bank Handlowy.

Podstawowym zadaniem programu jest łatwy i szybki dostęp do informacji zapisanej na CD-ROM. Jest kilka trybów wyszukiwania poszukiwanej treści: (1) wyszukiwanie za pomocą sformułowanych w potocznym, polskim języku pytań, (2) wyszukiwanie słów skojarzonych z zadanym terminem, korzystające ze słownika skojarzeń - czyli tzw. szukanie skojarzeniowe oraz (3) na podstawie rdzenia zadanego słowa. Dodatkowe właściwości programu to możliwość stosowania zakładek, pisanie notatek na marginesach dokumentów (dotyczą CD-ROM i są przechowywane na dysku twardym), praca w trybie kilku okien (dokument w jednym, a źródło czy przypisy w innych) i wiele innych. Do bazy dołączono zbiór wzorów typowych umów. Baza zawiera także rysunki publikowane w dziennikach urzędowych.


TOP 200