Programy dla organizacji pracy

Oprogramowanie typu ''Project Management'' do tej pory było prawie niewidoczne na polskim rynku. Dopiero od paru miesięcy w ofercie kilku firm krajowych pojawiły się głośne na świecie tytuły tego typu pakietów jak Time Line firmy Symantec (SoftPoint, W-wa, tel. 635 98 19, prowadzone są szkolenia i konsultacje) czy też Microsoft Project for Windows (MSP, W-wa, tel. 20 33 15).

Oprogramowanie typu ''Project Management'' do tej pory było prawie niewidoczne na polskim rynku. Dopiero od paru miesięcy w ofercie kilku firm krajowych pojawiły się głośne na świecie tytuły tego typu pakietów jak Time Line firmy Symantec (SoftPoint, W-wa, tel. 635 98 19, prowadzone są szkolenia i konsultacje) czy też Microsoft Project for Windows (MSP, W-wa, tel. 20 33 15).

Jak tłumaczyć rozpoczęcie sprzedaży tych programów - czyżby stan naszych przedsiębiorstw skłaniał je do licznych zakupów oprogramowania wspomagającego planowanie i zarządzanie przedsięwzięciami, precyzując przewidywane koszty i trudności? Byłoby pięknie, gdyby przypuszczenie to było prawdziwe. Bardziej prawdopodobnym jest jednak stwierdzenie, że ten stan rzeczy jest skromnym odbiciem narastającego powodzenia, jakim pakiety te zaczynają się cieszyć w świecie.

Od paru lat coraz więcej przedsiębiorstw na Zachodzie stosuje planowanie komputerowe, włączając je w istniejące struktury organizacyjne. Na dodatek, skomplikowane i złożone korporacje wymagają często więcej, niż mogą im zapewnić wyżej wymienione pakiety. Decyzje o charakterze ogólnym mogą być wynikiem konsolidacji wielu projektów przy użyciu sieci LAN, z istniejącymi w niej rozproszonymi zasobami danych i wieloma środowiskami pracy. Właśnie do takich odbiorców jest kierowana oferta oprogramowania zarządzającego przedsięwzięciami typu "high end". Różnice w stopniu złożoności planowanych i kierowanych przedsięwzięć mogą unaocznić przykłady ich zastosowań. Z powodzeniem możemy używać doskonałych, wymienionych we wstępie pakietów do planowania budowy domu, czy kierowania pracą niewielkigo zakładu - do koordynacji przedsięwzięć niezbędnych np. w fabryce samochodów powinniśmy użyć pakietu "high end".

Z taką właśnie ofertą na nasz rynek weszła firma Lukas Management Systems (za pośrednictwem Budimex Soft, W-wa, tel. 623 65 21) oferując m.in. pakiet Artemis Prestige for Windows. Jest to pierwszy program typu Project Management stosujący w swej pracy zasady działania typu klient-serwer. Ułatwia on zarządzanie i planowanie wielu przedsięwzięć równocześnie w trybie wielodostępu. Pochłaniające czas pracy procesora czynności, jak analizy czasowe czy grafika mogą się odbywać na serwerze sieci LAN, gdy tymczasem wprowadzanie danych czy tworzenie raportów może zachodzić na ekranie klienta w graficznym środowisku Windows. Te możliwości przetwarzania rozproszonego mogą być umiejscowione zależnie od decyzji użytkownika - na serwerze lub na zwykłym PC.

Program wyposażono w system zabezpieczeń i poziomów dostępu, określających kto może oglądać, zmieniać wartości lub analizować dane w konkretnym przedsięwzięciu.

Artemis Prestige for Windows współpracuje z klientami typu PC 386 połączonymi z serwerami VAX/VMS lub serwerami pod kontrolą NetWare (Novell), Vines (Banyan Systems), LAN Manager (Microsoft) lub LAN Server (IBM). Jest połączony ze standardowymi bazami danych jak Oracle, NetWare SQL czy Gupta, SQL Base.

Pakiet jest kilka razy droższy od swoich średnich kolegów - kosztuje ok. 5 tys. USD w wersji pojedynczej lub ok. 35 tys. USD dla 5 użytkowników w sieci LAN. Zainstalowanie takiego systemu w kraju będzie na pewno wydarzeniem, o którym warto poinformować naszych Czytelników. Na zakończenie warto dodać, że firma Lukas oferuje jeszcze większe systemy do planowania i zarządzania jak Artemis Planning 9000, z którymi Prestige łatwo się porozumiewa.


TOP 200