Programy InterAmsu

Kącik polskiego oprogramowania otwiera dziś swe podwoje dla produktów Warszawskiego InterAmsu. Firma ta działa od 1985 r. i jest jedną z najstarszych na naszym rynku. Zatrudnia ok. 130 osób, osiąga roczne obroty rzędu 300 mld zł, z czego 15 mld przypada na programy własnej produkcji. Oprogramowaniem gospodarczym zajmuje się od początku swojej działalności, a jej ''Systemy'' były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na wielu krajowych targach komputerowych.

Kącik polskiego oprogramowania otwiera dziś swe podwoje dla produktów Warszawskiego InterAmsu. Firma ta działa od 1985 r. i jest jedną z najstarszych na naszym rynku. Zatrudnia ok. 130 osób, osiąga roczne obroty rzędu 300 mld zł, z czego 15 mld przypada na programy własnej produkcji. Oprogramowaniem gospodarczym zajmuje się od początku swojej działalności, a jej ''Systemy'' były wielokrotnie nagradzane i wyróżniane na wielu krajowych targach komputerowych.

Oferta

softwarowa Interamsu, podobnie jak oprogramowanie innych firm, składa się z wielu modułów, które mogą być używane razem lub osobno. Oto one:

1. F/K - finanse i księgowość

2. Kadry i dyscyplina pracy

3. Płace i rozliczanie akordu

4. Gospodarka materiałowa

5. Środki trwałe

6. Sterowanie produkcją

7. TPP - techniczne przygotowanie produkcji

8. Sprzedaż i fakturowanie

9. Karty drogowe oraz

10.Informowanie kierownictwa.

Są to programy zorientowane, w zasadzie, na pracę w sieciach Novell, chociaż każdy z osobna może być, oczywiście, używany również w wersji jednostanowiskowej. Jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, zalecanym minimum są: komputery AT 640 kB RAM, wyposażone w jedną stację dyskietek i dysk twardy o pojemności 20MB oraz drukarki umożliwiające uzyskanie 132 znaków w wierszu.

Wdrożenia, instrukcje i instalacje

Wdrożenia są dosyć zawiłe, przynajmniej dla laika. Główny problem polega tu na właściwym skonfigurowaniu programów i odpowiedniej organizacji pracy. Oczywiście każdy moduł posiada odpowiedni programik instalacyjny, a dokumentacja zawiera przejrzysty opis czynności, które należy wykonać. Problemy zaczynają się raczej po wgraniu wszystkiego na dysk i są skutkiem dążenia firmy do stworzenia konstrukcji na tyle uniwersalnych, aby w podstawowej wersji zaspokajały wymagania możliwie dużej grupy nabywców.

Problemy pojawiają się pomimo sporego wysiłku włożonego przez InterAms w opracowanie dokumentacji, która to, choć niezbyt starannie wydana, sporządzona została na poprawnym poziomie merytorycznym. W każdym razie bez pomocy specjalistów, a przynajmniej dobrej znajomości zagadnień np. księgowych, trudno spodziewać się zadowalających rezultatów, o czym zresztą instrukcja lojalnie uprzedza.

Z tego względu (poza dostarczaniem bardzo dokładnej dokumentacji, obejmującej także rady w zakresie wprowadzania danych), InterAms świadczy nieodpłatnie usługi doradcze (w czasie 2 miesięcy od daty zakupu) oraz oferuje (tym razem za pieniądze) wykonanie projektów informatyzacji przedsiębiorstw.

Wymiana danych

Głównym elementem pakietu jest, oczywiście, system F/K, "zbierający" dane z pozostałych części (patrz rys.). Większość systemów korzysta zresztą ze wspólnych baz, dzięki czemu możliwa stała się automatyzacja pewnych procesów (np. księgowania). Jako standard międzymodułowej komunikacji przyjęto format dBase III+, co oznacza, że poszczególne programy "porozumiewają" się pomiędzy sobą przy pomocy plików o jednolitej, standardowej strukturze. Pakiet natomiast, jako całość nie posiada żadnych specjalnych interfejsów importowo-eksportowych.

Jest to rozwiązanie dość dyskusyjne, gdyż, z jednej strony, łatwo wykorzystywać tego typu informacje podczas dalszej obróbki (np. w edytorach, arkuszach kalkulacyjnych itp.), z drugiej zaś, kwestia współpracy z "obcymi" aplikacjami sprowadza się do "umiejętności" wygenerowania przez te ostatnie stosownych zbiorów.

Może się więc okazać, że transfer danych z już posiadanych programów będzie nastręczał kłopoty. Poza tym pozostaje jeszcze problem ochrony dostępu i modyfikacji przez osoby niepowołane.

"Łatwość" obsługi

Wieloletnia działalność InterAmsu, a co za tym idzie znajomość tzw. "przeciętnego użytkownika" doprowadziła do rozwiązań mających na celu poprawę przejrzystości i przyjazności omawianych systemów. Niewielka liczba zagnieżdżeń menu, intuicyjne zgrupowanie czynności i prosty dostęp do poszczególnych opcji, to tylko niektóre skutki zebranych przez firmę doświadczeń.

Zadbano także o takie "drobiazgi" jak: jednolita "klawiszologia" wszystkich modułów, podobne nazewnictwo poleceń, możliwość redagowania własnych komentarzy (niezależnych od help'ów systemowych), przywoływanie na każdym kroku stosownych spisów (np. klientów podczas fakturowania, czy pracowników, gdy sporządzamy listę płac), kalkulatory z pamięciami, z których obliczenia wprowadza się do arkuszy jednym naciśnięciem klawisza itp. Oczywiście można by jeszcze wiele w tej dziedzinie ulepszyć, ale jednocześnie trudno zarzucić InterAmsowi popełnienie zdecydowanych lapsusów.

Zabezpieczenia

Kwestia zabezpieczenia danych, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach to sprawa niebagatelna. W wersji sieciowej jest ona o tyle prostsza, że sama sieć przejmuje dużą część tego typu obowiązków, natomiast możliwości konkretnej aplikacji stanowią jedynie ich uzupełnienie. Omawiane problemy stają się przejrzyste w przypadku instalacji jednostanowiskowej, ponieważ zależą wyłącznie od udogodnień przewidzianych przez autorów programu.

W systemach InterAmsu ochronę dostępu do danych osiągnięto za pomocą hasła, które należy podać po uruchomieniu. Każdy moduł umożliwia zaprogramowanie wielu haseł i zdefiniowanie funkcji, do których uprawniony jest wybrany użytkownik. Dzięki temu np. osoby wprowadzające dane z dowodów księgowych nie będą mogły modyfikować planu kont, a sporządzające listę płac zmieniać składników wynagrodzenia.

Drugą sprawą, od której zależy bezpieczeństwo danych jest sposób tworzenia kopii zapasowych i indeksacji baz. Firma proponuje tu własne rozwiązania, których głównymi zaletami są: polskojęzyczne komunikaty i dostępność z poziomu menu. Użytkownik jest zatem zwolniony z konieczności wywoływania stosownych procedur systemu operacyjnego, choć nie ma ograniczeń w stosowaniu innych rozwiązań.

Drukowanie

Liczba i forma generowanych przez poszczególne moduły wydruków jest więcej niż zadowalająca. System posiada przy tym atest Stowarzyszenia Księgowych, co gwarantuje m.in. akceptowanie skutków jego działania w urzędach administracji państwowej. Istotną informacją jest także i to, że standardowo daje się uzyskiwać obrócone wydruki w celu ekonomiczniejszego wykorzystania papieru oraz, że można je kierować również na dysk.

Marketing

Oferując swoje oprogramowanie InterAms działa wielotorowo. Z jednej strony proponuje tzw. kompleksową komputeryzację (projekty, oprogramowanie, sprzęt, szkolenia, konserwacje itd.), z drugiej przygotowuje sprzedaż "z półki". Jak mnie poinformowano, już od września br. będzie można nabyć "sklepowe" wersje omawianych modułów, które mają mieć wszelkie cechy programów powszechnego użytku (łącznie z softwarowym samouczkiem).

Póki co, nabywcy otrzymują nieodpłatnie roczną gwarancję, prawo do porad telefonicznych, dwumiesięcznych konsultacji związanych z wdrożeniem oraz otrzymania najnowszych wersji systemów w okresie gwarancji. Jako ciekawostkę można potraktować także dobrowolne członkostwo w Klubie Użytkowników Oprogramowania InterAmsu, którego celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń między użytkownikami oraz informowanie o nowych opracowaniach firmy.

Do tego dochodzą płatne świadczenia i usługi takie jak np. przedłużenie gwarancji na kolejny rok (za 10% wartości używanego oprogramowania), możliwość tańszych zakupów nowych wersji (za różnicę cen), zniżki przy zakupach więcej niż jednego modułu (5-10%), zniżki dla zbiorowych użytkowników (do 40% ceny kopii), szkolenia, projekty, wykonawstwo, sprzęt, , itd.


TOP 200