Program powszechnej internetyzacji

Najważniejszymi tematami konferencji programistycznej TechED był Internet i przyszłość Windows NT.

Najważniejszymi tematami konferencji programistycznej TechED był Internet i przyszłość Windows NT.

Korespondencja z Nicei

W połowie czerwca br. odbył się TechED '96 - największa europejska konferencja techniczna Microsoftu. Udział w niej wzięło ponad 3000 osób, w tym ok. 60 z Polski. Najważniejszymi tematami tegorocznego TechED-u były kierunki rozwoju systemów operacyjnych Windows 95 i NT oraz całej rodziny BackOffice, nowe cechy środowisk programistycznych Visual Basic i Visual C++, a także zagadnia związane z realizacją strategii internetowej i intranetowej firmy. Ten ostatni temat wzbudzał zdecydowanie największe zainteresowanie uczestników konferencji - sale, w których odbywały się seminaria dotyczące internetowej technologii obiektowej ActiveX, dosłownie "pękały w szwach".

Internet i intranet

"Jeszcze rok temu Bill Gates powtarzał, że Microsoft nie potrzebuje działu internetowego. Internet traktowaliśmy jako powszechne dobro - podobnie jak elektryczność. Wydawało się, że w tym biznesie nie ma pieniędzy" - mówił na otwarciu TechED-u Brad Silverberg "ojciec" Windows 95 i szef działu internetowego Microsoftu.

Firma zmieniła jednak podejście do globalnej sieci i 7 grudnia ub.r. ogłosiła, że ma już opracowaną strategię internetową. Wielu obserwatorów nie potraktowało poważnie deklaracji Microsoftu, uważając, że firma jest zbyt ociężała, by przeciwstawić się tak dynamicznemu potentatowi internetowemu, jak Netscape. Okazało się jednak, że ocena ta była nietrafna - Microsoft bardzo szybko zwiększa swój udział w rynku produktów przeznaczonych dla sieci Internet i intranet, a dzięki nowym rozwiązaniom może wkrótce stać się jego niekwestionowanym liderem.

"Jesteśmy w lepszej sytuacji niż Netscape" - przekonywał Steve Riley z angielskiego oddziału Microsoftu. - "Oni dopiero opracowują platformę dla aplikacji internetowych. My taką platformę już mamy - są nią systemy Windows 95 i NT". Coraz więcej funkcji integrowanych jest w systemach operacyjnych Microsoftu. Najlepszym przykładem jest tu nowa wersja Windows NT oznaczona numerem 4.0 (jej premiera zapowiadana jest na wrzesień br.). Mimo że za jej najważniejszą cechę uznaje się nowy interfejs graficzny (taki sam jak w Windows 95), mieć ona będzie także wiele funkcji internetowych, np. obsługiwany za pośrednictwem prostych okienek serwer DNS (zintegrowany ze stosowanym dotąd systemem WINS), dołączane za darmo oprogramowanie FrontPage do tworzenia i administrowania serwerami WWW oraz tzw. Search Server (znany dotąd pod kryptonimem "Tripoli"), umożliwiający automatyczne indeksowanie zawartości stron HTML i innych dokumentów przechowywanych na korporacyjnych

serwerach WWW. Razem z nowym NT, klient otrzyma także oprogramowanie serwera WWW, FTP i Gopher - Internet

Information Server (IIS) oraz nowy moduł zdalnego dostępu, umożliwiający przesyłanie informacji za pośrednictwem

protokołu Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP), który pozwala bezpiecznie realizować przez Internet zdalne sesje

łączności z serwerami firmowymi.

Na IV kw. br. zapowiadana jest też nowa wersja serwera IIS, którym administrować będzie można za pośrednictwem dowolnej przeglądarki. Tak samo będzie można z dowolnego miejsca na świecie administrować samym serwerem NT.

Droga do Nashville

Darmowa aktualizacja Windows 95, znana pod kryptonimem "Nashville", dostępna ma być w IV kw. br. Dzięki niej w każdym menu "Widok" pojawi się jeszcze jeden sposób przeglądania zawartości katalogów - Hypertext View. Pozwoli to przeglądać zawartość dysków, tak jak przegląda się WWW. Każdy katalog będzie mógł mieć swój własny opis (w formie pliku HTML), który może zawierać nie tylko tekst, ale także grafikę, animacje itp. Bezpośrednio z "Otoczenia sieciowego" można będzie także eksplorować zasoby Internetu i korporacyjnych intranetów.

ActiveX i WWW

Największym zainteresowaniem uczestników TechED '96 cieszyły się seminaria poświęcone technologii ActiveX, która jest odpowiedzią firmy Microsoft na coraz popularniejszy język Java. Idea tej technologii opiera się na założeniu, że w każdej aplikacji można wydzielić pewne kompletne moduły realizujące podstawowe funkcje: od najprostszych

wyświetlających na ekranie kursor, po bardziej złożone, np. edycję tekstu. Zarówno Sun, jak i Microsoft twierdzą, że zamiast tworzyć kompletne oprogramowanie lepiej jest je składać z powszechnie dostępnych komponentów, opracowanych przez specjalistów w danej dziedzinie.

Alternatywą dla Javy są proponowane przez Microsoft ActiveX oraz technologia COM, definiująca zasady łączenia komponentów. Firma twierdzi, że programiści wybiorą jej rozwiązanie głównie dlatego, że opiera się ono na prostszym od Javy języku Visual Basic. Ponadto wszystkie programy napisane w ostatniej wersji Visual Basica są w pełni zgodne z ActiveX i mogą być praktycznie od razu wykorzystane do ożywienia statycznych dziś stron WWW. Podczas TechED-u Microsoft zaprezentował oprogramowanie ActiveX Control Pad (dostępne podhttp://microsoft.com/intdev/author/cpad/), ułatwiające proces integrowania obiektów ActiveX ze stronami HTML.

Dzięki technologii ActiveX przeglądarka Internet Explorer 3.0, znajdująca się w fazie testów beta (http://microsoft.com/ie/), umożliwia bezpośrednią edycję dokumentów znalezionych w sieci np. po kliknięciu na dokumencie typu DOC w oknie przeglądarki pojawiają się dodatkowe paski narzędzi, identyczne jak w MS Word. Sam

Internet Explorer także traktowany będzie jako obiekt i może być wykorzystywany z poziomu innych aplikacji.

Najważniejszym środowiskiem programistycznym, które umożliwi tworzenie komponentów ActiveX, jest zapowiadany Visual Basic 5.0. Microsoft pracuje także nad aplikacją, umożliwiającą kompilowanie obiektów w ActiveX i Javie (Microsoft Jakarta). Według Microsoftu, już w fazie testów beta produkt ten kompiluje 2 mln linii kodu na minutę.

Internetyzacja Office

Zupełnie "zinternetyzowany" będzie też nowy pakiet aplikacji biurowych Office 97. W edytowanych dokumentach będzie można umieszczać bezpośrednie odesłania do stron HTML na serwerach korporacyjnych, dokumentów stworzonych za pomocą aplikacji Office i innych pakietów, a także plików umieszczonych na publicznie dostępnych serwerach. Nawigacja między połączonymi wzajemnie dokumentami ułatwiona jest dzięki zmodyfikowanemu paskowi Office Web. Nowy mechanizm Web FindFast pozwoli przeszukiwać zarówno lokalne dyski, jak i serwery internetowe w poszukiwaniu plików z określonymi frazami tekstu.

Integralną częścią aplikacji będą, dostępne obecnie oddzielnie, Internet Assistants umożliwiające automatyczną konwersję edytowanych dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, baz danych i terminarzy na format stron HTML.

Nową aplikacją, ułatwiającą zarządzanie wszystkimi dokumentami pakietu Office, pocztą elektroniczną, bazą kontaktową i zadaniami do realizacji, ma być Microsoft Outlook. Produkt ten ułatwi wymianę dokumentów między użytkownikami za pośrednictwem publicznych folderów serwera poczty elektronicznej Exchange.

Biznes w sieci

W trakcie TechED-u Microsoft ogłosił kupno firmy eShop zajmującej się produkcją oprogramowania do prowadzenia bezpiecznego, elektronicznego handlu - eShop Plaza.

Technologię firmy eShop wykorzystano w MS Merchant Server, który wejdzie w skład nowej platformy komercyjnych usług internetowych, znanej pod kryptonimem "Normandy". Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm świadczących usługi internetowe. W jego skład wchodzą komponenty takie jak:

-Internet Mail - umożliwia przesyłanie poczty elektronicznej w standardzie MIME za pośrednictwem protokołów SMTP i POP3.

-News - pozwala zrealizować serwer grup dyskusyjnych.

-Chat - służy do prowadzenia rozmów on-line zarówno za pośrednictwem standardowych klientów IRC, jak i klientów MS Internet Chat.

-White Pages - katalog, przechowujący informacje o użytkownikach korzystających z usług danego dostawcy internetowego. Dzięki wsparciu dla protokołów HTTP i LDAP może być łatwo integrowany z WWW i innymi serwisami katalogowymi.

-Personalization - oparty na technologii ActiveX, pozwala automatycznie tworzyć profil usług dla każdego użytkownika na podstawie jego preferencji.

-Information Retrival - pozwala użytkownikom przeszukiwać serwery WWW. Moduł ten indeksuje tekst, dokumenty HTML i Office, a także grupy dyskusyjne News.

-Replication - umożliwia replikację dużych ilości danych między serwerami WWW.

-Security - zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywanych i przesyłanych danych.

Największym dostawcą usług internetowych, który zdecydował się wdrożyć u siebie "Normandy", jest sieć CompuServe. Obecnie ten zestaw aplikacji przechodzi testy beta, a pełnego produktu należy się spodziewać przed końcem br.


TOP 200