Program nie tylko podatkowy

POLSYSTEM-2

POLSYSTEM-2

Niedawno opisywaliśmy program do obliczania podatków od wynagrodzeń PODATEK ZETO-ZOWAR, dziś prezentujemy drugą z takich aplikacji - PLACE - autorstwa firmy POLSYSTEM-2. Rozwiązanie to jest fragmentem większej całości, a mianowicie systemu przeznaczonego do kompleksowej obsługi finansowo-księgowej średniej wielkości przedsiębiorstw.

System składa się z modułów, z których każdy zaprojektowany został z myślą o rozwiązywaniu określonych zagadnień, takich jak np. prowadzenie magazynu lub księgi przychodów i rozchodów czy też obliczanie amortyzacji. Wymiana danych między poszczególnymi częściami składowymi tego systemu jest dokonywana przy użyciu specjalnych plików transmisyjnych.

Przenoszenie tych plików może się odbywać "ręcznie", czyli na dyskietkach lub przy użyciu sieci komputerowej. Jeśli użytkownik dysponuje siecią, modyfikacja wykonana przez jeden moduł automatycznie wpływa na pozostałe dane. Pozwala to, na przykład, na automatyczne dokonywanie wpisów, na właściwych kontach, w księgach handlowych, bezpośrednio przez program. W tym świetle obliczanie podatków od wynagrodzeń jest tylko jedną z funkcji opisywanego programu. Oczywiście, omawiana aplikacja może także działać samodzielnie.

INSTRUKCJA I INSTALACJA

Wymagania programu nie są zbyt wygórowane. Do instalacji potrzebny jest komputer (min. XT, 640 kB RAM), najlepiej z dyskiem twardym (ok.20MB), wyposażony w DOS 3.30 lub wyższy oraz drukarka, najlepiej z 15" wałkiem. Możliwa jest także praca wyłącznie z dwoma stacjami miękkich dyskietek. Wówczas dane umieszczamy w jednej stacji a właściwy program w drugiej.

Oba przypadki są krok po kroku opisane w dostarczanej, wraz z programem, instrukcji przejrzystej i dokładnej, aczkolwiek nie pozbawionej drobnych niezgrabności językowych. Oto kilka cytatów: "po wejściu do słownika PLACE", czy "zbiory generują się na katalogu", że nie wspomnę o "ściągnięciu systemu DOS", którą to czynność powinniśmy wykonać niezwłocznie po włączeniu komputera. Ale do rzeczy.

Program jest dostarczany w formie samorozpakowującego się pliku, na dyskietce DD 5«". Po ręcznym założeniu katalogu i skopiowaniu do niego, z dyskietki dystrybucyjnej pliku INSTPLA.EXE oraz uruchomieniu tego pliku następuje automatyczna dekompresja i program jest w pełni gotowy do pracy.

PROGRAM

Jest ciekawie rozplanowany. Pozwala bowiem na uwzględnienie trójpoziomowej struktury organizacyjnej oraz dość wygodne, z punktu widzenia przedsiębiorstwa, prowadzenie ewidencji zatrudnienia i wykonywanie czynności związanych z obsługą list płac. Niewątpliwie dużą pomocą jest dostępny na każdym poziomie prosty kalkulator. Szkoda, że nie przewidziano możliwości bezpośredniego kopiowania wykonanych na nim obliczeń do arkusza.

Oprócz obliczania podatku i generowania stosownej deklaracji oraz przelewu na konto właściwego Urzędu Skarbowego, opisywany program umożliwia także prowadzenie ewidencji zatrudnienia, wypłat zaliczek, zawieranie i rozliczanie umów-zleceń, sporządzanie list płac oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS. Poza tym przy jego pomocy można drukować treści umów o pracę, obliczać średnie wynagrodzenie, sporządzać kartoteki płacowe poszczególnych pracowników no i oczywiście umieszczać stosowne wpisy w księgach.

Co się tyczy bezpieczeństwa danych, pomyślano prawie o wszystkim. Listy płac są, co prawda w formacie dBaseIII, ale danych personalnych nie da się z nich łatwo odczytać, gdyż program je szyfruje. Kolejnym, bardzo przydatnym zabezpieczeniem jest możliwość sporządzania kopii zapasowych oraz, co nie mniej ważne, zadbano o bardzo konsekwentne upominanie się programu o każdorazowe potwierdzanie wprowadzanych danych.

Inaczej rzecz się ma z pozycjami menu. Tu nazwy są niekiedy podobnie cudaczne, jak te, których dopatrzyłem się w instrukcji obsługi. Sytuację ratuje tzw. on line help, z którego dowiedzieć się można, że pozycja PROGRAMOWANIE w menu głównym pozwala na redagowanie treści umów i świadectw pracy oraz wpisanie adresów urzędów, do których mają być generowane druki. ROZNOSCI, to z kolei zapisywanie i wczytywanie list płac do archiwum, kasowanie list oraz zmiana hasła umożliwiającego uruchomienie programu. W sumie można się do tego przyzwyczaić, tylko po co?

OCENA

Prezentowany program jest całkiem niezły w swojej klasie. Jego dużymi zaletami są: możliwość rozbudowy o kolejne cegiełki systemu, zarządzania przedsiębiorstwem, niewielkie wymagania sprzętowe oraz tzw. drukowanie do zbioru. Oznacza to, że wydruki nie muszą być wykonywane bezpośrednio, lecz mogą zostać sporządzone w dowolnej chwili, w drodze kopiowania na drukarkę uprzednio przygotowanych i zapisanych plików. Poza tym jako plus zaliczyłbym bogatą ofertę możliwych do wygenerowania pism i zestawień, a także bardzo przyjazną, mimo wszystko, instrukcję.

Stosunek firmy do klienta także nie budzi zastrzeżeń, bowiem kolejne wersje programu rozprowadzane są wśród legalnych użytkowników bezpłatnie, a przy nabywaniu kolejnych modułów stosowane są znaczące upusty cenowe. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kłopotów firma udziela nieodpłatnych porad, a program jest ponadto objęty 12-miesięczną gwarancją.

Wady: brak polskich liter, brak autozapisu, niedopracowanie graficzne, (pod względem estetycznym program ten jest bardzo podobny do opisywanego przez nas PODATKU ZETO-ZOWAR), oraz niewielka wartość informacyjną niektórych pozycji menu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200