Program Telepraca

Krajowy Urząd Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomiły pilotażowy program Telepraca.

Jego celem jest przeszkolenie osób niepełnosprawnych i pomoc w skontaktowaniu ich z przyszłymi pracodawcami. Z programu skorzystać mogą osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające średnie wykształcenie i mogące pracować z komputerem. Na razie mogą w nim uczestniczyć zainteresowani z czterech województw: dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Program potrwa 18 miesięcy. Zainteresowani będą mogli szkolić się w atrakcyjnych na rynku pracy zawodach. Dofinansowanie kursu zawodowego nie może być wyższe niż 7 tys. zł na osobę.

Zobacz również:

Program zakłada również poszukiwanie pracodawców dla przeszkolonych osób, jednak póki co zainteresowanie ze strony firm jest znikome. Pomimo, iż organizatorzy przewidzieli dofinansowanie zakładów, które zdecydują się na stworzenie stanowiska dla telepracownika.