Prognozy wzrostu rynku ADC to ponad 19% rocznie

Rynek kontrolerów dostarczania aplikacji (ADC) osiągnie wartość 12,8 mld USD w skali globalnej do 2030 r. przy 19,1% CAGR, wg wyliczeń Allied Market Research. Segment on-premise utrzyma pozycję lidera.

Prognozy wzrostu rynku ADC to ponad 19% rocznie

Carlos Muza / Unsplash

Według autorów raportu Allied Market Research, globalna branża kontrolerów dostarczania aplikacji wygenerowała 2,3 miliarda USD w 2020 roku i szacuje się, że do 2030 roku osiągnie 12,8 miliarda USD, odnotowując CAGR (ang. compound annual growth rate - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu) na poziomie 19,1% od 2021 do 2030 roku.

Zapotrzebowanie na ADC znacznie wzrosło, gdy organizacje przestawiły się na kulturę pracy w domu ze względu na blokady i potrzebę zachowania produktywności podczas pracy z dowolnego miejsca.

Zobacz również:

  • Slack zbiera dane użytkowników do trenowania modeli AI bez pytania o zgodę
  • Giełdowy awans kryptowaluty Ether

Przyczynami wzrostu będą rosnąca potrzeba utrzymania nieprzerwanych kanałów komunikacji wraz z różnymi operacjami biznesowymi, wzrost liczby aplikacji opartych na urządzeniach mobilnych oraz nasilenie się trendu przynoszenia własnego urządzenia do miejsca pracy.

Wzrost rynku uzupełniają niskie koszty instalacji i utrzymania, jednak ograniczają go kwestie związane z bezpieczeństwem. Z drugiej strony szacuje się, że skłonność do chmur obliczeniowych i wzrost adopcji ADC przez sektory IT i telekomunikacyjny stworzą nowe możliwości w nadchodzących latach.

Według badania przeprowadzonego przez Ecological Momentary Assessment, prawie 90 procent ankietowanych przedsiębiorstw podkreśliło, że wprowadziło zmiany w swojej infrastrukturze dostarczania aplikacji wraz z wybuchem pandemii Covid-19. Zmiany te polegały na wzmocnieniu bezpieczeństwa i zwiększeniu przepustowości.

Jeśli chodzi o tryb wdrożenia, w 2020 roku największy udział w rynku miał segment „on-premise”, który stanowił prawie trzy czwarte globalnego rynku kontrolerów dostarczania aplikacji i przewiduje się, że utrzyma pozycję lidera w okresie objętym prognozą. Wynika to z takich korzyści, jak niski koszt wdrożenia, łatwa skalowalność, sprawność i niższe koszty utrzymania. Oczekuje się jednak, że segment chmury odnotuje najwyższy CAGR na poziomie 23,8% w latach 2021-2030, ze względu na wsparcie dla wykorzystania dedykowanych mikrousług w środowiskach korporacyjnych.

Ze względu na użytkownika końcowego, to segment IT i telekomunikacji miał największy udział w rynku w 2020 roku, przyczyniając się do ponad jednej trzeciej wiodącej pozycji na globalnym rynku ADC w okresie objętym prognozą. Przyczyną tego są inwestycje w większym stopniu w sprzętowe przetworniki ADC niż w oprogramowanie/VADC. Szacuje się jednak, że segment BFSI odnotuje największy, 22,6% wzrost CAGR w latach 2021-2030, ze względu na rozwój bankowości internetowej, cyfryzację sektora finansowego oraz wymóg unikania ataków DDOS i minimalizowania zagrożeń bezpieczeństwa.

W podziale na regiony, największy udział w rynku pod względem przychodów w 2020 roku miała Ameryka Północna, która stanowiła prawie dwie piąte światowego rynku kontrolerów dostarczania aplikacji i oczekuje się, że utrzyma swoją dominację pod względem przychodów do 2030 roku. Wynika to z gwałtownego wzrostu mobilności w przedsiębiorstwach i szerokiej łączności bezprzewodowej. Przewiduje się jednak, że w okresie objętym prognozą Azja i Pacyfik będzie wykazywać najszybszy, 22,5%, wzrost CAGR ze względu na cyfryzację i wzrost liczby aplikacji opartych na IoT.

Źródło: PRNewswire

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200