Prognozy dla rynku content networking

IDC szacuje wzrost obrotów na rynku content networking do 8 mld USD w 2005 r.

IDC szacuje wzrost obrotów na rynku content networking do 8 mld USD w 2005 r.

Przy nienajlepszym ogólnym obrazie stanu ekonomiki światowej (co dotyczy szczególnie branży nowych technologii), segment rynku związany z content networking (infrastruktura związana z dostarczaniem i uaktualnianiem zawartości ośrodków webowych) cieszy się dobrą kondycją, a obroty na nim mają się zwiększać w ciągu najbliższych czterech lat.

IDC przewiduje, że obroty na tym rynku zwiększą się z 1,6 mld USD w 2001 r. do 8 mld w 2005 r. Firmy oferujące hosting weba i dostawcy innych usług sieciowych byli pierwszymi, którzy zaczęli wdrażać content networking w latach 2000/2001, jednak obecnie coraz częściej nabywcami tego typu rozwiązań są przedsiębiorstwa. Wzrost na rynku przedsiębiorstw stymulowany jest potrzebą tworzenia niezawodnych i odpowiednio mocnych infrastruktur obsługujących aplikacje webowe.

Według IDC wzrostowi obrotów na rynku content networking będą sprzyjać następujące fakty:

- wzrastające zapotrzebowanie na media strumieniowe

- sfera content networking będzie się stawać podstawą pracy sieciowej

- presja klientów poszukujących u usługodawców poszerzonej funkcjonalności hostingu webowego w centrach danych

- stosowanie content networking jako podstawowego komponentu w sieciach bezprzewodowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200