Prognozy dla branży IT

Z badania przeprowadzonego prze TMP Worldwide wśród 700 doradców personalnych wynika, że branża IT przestała być najbardziej „gorącym” sektorem gospodarki.

Nowa ekonomia podporządkowała się regułom starej gospodarki. Pracownicy branży IT nie mogą liczyć na ciągłe podwyżki i tak już bardzo wysokich pensji. Rok 2002 upłynie, zdaniem analityków, pod znakiem powrotu do normalności.

Specjaliści IT nie będą mogli już dyktować warunków pracodawcom, firmy będą starały się uzyskać wymierne korzyści z poczynionych na technologię nakładów. Przed szansą stają specjaliści od rozwiązań biznesowych, zarządzania informatyką, itp.

Na rynku wzrośnie popyt na specjalistów, którzy potrafią przyczynić się do redukcji kosztów działania firmy, wycisnąć coś z systemów już istniejących bez konieczności dalszego inwestowania. To oznacza popyt na umiejętności integrowania systemów.

Kolejną gorącą specjalnością jest zabezpieczanie systemów, od ochrony sieci przed wirusami do globalnego zarządzania ryzykiem.

Generalnie dla wielu firm, większe znaczenie niż wyścig o wdrożenie najnowszej technologii, będzie miała możliwość korzystania z istniejących rozwiązań.