Profesjonalne kształcenie dla bezrobotnych

Lawinowo rosnącym bezrobociem w Polsce zainteresowały się organizacje międzynarodowe. Gdy co piąty obywatel w wieku produkcyjnym jest na przymusowym odpoczynku, a tylko niektórzy z nich otrzymują zasiłek - jest to sytuacja niebezpieczna, nie tylko dla stosunków wewnętrznych w naszym kraju.

Lawinowo rosnącym bezrobociem w Polsce zainteresowały się organizacje międzynarodowe. Gdy co piąty obywatel w wieku produkcyjnym jest na przymusowym odpoczynku, a tylko niektórzy z nich otrzymują zasiłek - jest to sytuacja niebezpieczna, nie tylko dla stosunków wewnętrznych w naszym kraju. Niebezpieczeństwo to łatwo może "przedostać się" się do krajów sąsiednich; sytych i bogatych. Zaczynają to rozumieć coraz bardziej eksperci zagraniczni. Z ich to inicjatywy, a przede wszystkim dzięki finansowemu udziałowi Amerykańskiego Korpusu Pokoju, odbyły się w Warszawie I Międzynarodowe Targi Kształcenia Profesjonalnego - EUROPROFESJA '93, połączone z ciekawym programem szkoleniowo-seminaryjnym, przeznaczonym głównie dla poszukujących pracy.

W dniach 9-12 września br. w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej firma International Consultans for Education and Fairs - główny organizator targów EUROPROFESJA - pokazała jakie są na Zachodzie, a mogą być również w Polsce, możliwości kształcenia profesjonalnego oraz usług z nim związanych. Uczyniła to zapraszając ponad 90 wystawcow z Polski oraz m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Stanów żjednoczonych, Irlandii, Hiszpanii i Włoch.Przybyły przede wszystkim instytucje specjalizujące się w szkoleniu kadr, najnowocześniejszymi metodami komputerowymi dla różnych sektorów gospodarki. Były więc reprezentowane szkoły biznesu, zarządzania, marketingu, reklamy i programowania komputerowego. Przedstawiały one swoją ofertę wszystkim ludziom chcącym zdobywać najwyższe kwalifikacje zawodowe lub prowadzić międzynarodową działalność gospodarczą. Zagraniczni eksperci prezentowali programy kształcenia i przedstawiali możliwości studiowania na uniwersytetach europejskich oraz amerykańskich, obowiązujące tam zasady stypendialne i przepisy o wymianie międzynarodowej. Ciekawe były programy kształcenia i dokształcania zawodowego dla określonych grup społecznych m.in. niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz ludzi w podeszłym wieku.

Wśród wystawców były też firmy oferujące pomoce dydaktyczne do szkolenia zawodowego, wydawcy podręczników, producenci oprogramowań i szkoleniowych kaset video. Firmy zorientowane były m.in.na szkolenie w likwidowanych zakładach pracy i centrach największego bezrobocia. Pomoc dydaktyczna ukierunkowana była na różne formy przekwalifikowania się w celu zwiększenia możliwości zdobycia pracy.

Z ciekawą inicjatywą wystąpiła Polsko - Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, która chce pomagać nowo powstającym małym zakładom produkcyjnym, przede wszystkim oferując różne formy pozyskiwania kapitałów na początkowe inwestycje. Fundacja prowadzi działalność konsultacyjną w sprawach kredytów zagranicznych; istnieją specjalne linie kredytowe dla małych przedsiębiorstw, o których polscy inwestorzy nie wiedzą, mimo iż są to kredyty na bardzo dogodnych warunkach.

Owocna była pomoc Wspólnoty Europejskiej dla polskich wyższych uczelni, o czym przekonywało biuro TEMPUS - działające w ramach Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Edukacji Narodowej - prezentując rezultaty wybranych programów naukowo-badawczych finansowanych przez EWG. Jednym z najbardziej interesujących, nie tylko polskich klientów, ale i zagraniczne firmy, była oferta Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk skierowana do osób niepełnosprawnych. Instytut zademonstrował wysokiej jakości syntetyzator mowy, który umożliwia osobie niewidomej współpracę z komputerem, a dla osoby niemej może stanowić swoistą protezę narządu mowy. Opracowane konstrukcje stanowią niezbędne wyposażenie, jakże pomocne w procesie nauczania ludzi niepełnosprawnych.

International Consultants for Education and Fairs wchodząc na nasz rynek ze swoją ofertą dla bezrobotnych, trafił w przysłowiową dziesiątkę. Świadczyło o tym zainteresowanie targami, przerastające oczekiwania organizatorów. Honorowy protektor imprezy, minister edukacji narodowej, prof. Zdobysław Flisowski zapewniał, że EUROPROFESJA będzie odbywać się cyklicznie, gdyż "... w okresie wzmożonej konkurencji na rynku pracy ludzie powinni otrzymywać rzetelne informacje o możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Powinni też zdobyć umiejętność oceny, przekazywania i wykorzystywania własnej wiedzy".


TOP 200