Procesy w Warszawie

W Warszawie odbyła się konferencja Automatyzacja procesów biznesowych, zorganizowana przez firmę IDS Scheer, producenta narzędzi analitycznych. Jej patronem medialnym był tygodnik Computerworld. Niemiecka firma jest producentem narzędzi ARIS, umożliwiających prowadzenie analiz i modelowanie procesów biznesowych. Wykład wprowadzający wygłosił założyciel firmy, prof. August Wilhelm Scheer, zawodowo i naukowo zajmujący się problemami zarządzania procesowego.

W Warszawie odbyła się konferencja Automatyzacja procesów biznesowych, zorganizowana przez firmę IDS Scheer, producenta narzędzi analitycznych. Jej patronem medialnym był tygodnik Computerworld. Niemiecka firma jest producentem narzędzi ARIS, umożliwiających prowadzenie analiz i modelowanie procesów biznesowych. Wykład wprowadzający wygłosił założyciel firmy, prof. August Wilhelm Scheer, zawodowo i naukowo zajmujący się problemami zarządzania procesowego.

Zdaniem założyciela firmy IDS Scheer zasady zarządzania procesowego można wykorzystać na dwa sposoby, dążąc do redukcji kosztów lub wspierając wprowadzanie innowacji. Oczywiście, nie wprowadzając innowacji, przedsiębiorstwa pozbawia się szans na dalszy wzrost. Innowacje mogą mieć charakter produktowy, procesowy lub kooperacyjny, a większość z nich jest dziś wynikiem zastosowania technologii informatycznych.

Najwięcej uwagi prof. August Wilhelm Scheer poświęcił inno-wacjom kooperacyjnym, opierającym się na usprawnieniu przepływu danych między współpracującymi przedsiębiorstwami i łączeniu niezależnych do tej pory procesów kooperantów w jeden zintegrowany system. Zwrócił również uwagę, że usprawnianiu procesów coraz więcej uwagi poświęcają przedsiębiorstwa usługowe. Efektem jest powstawanie tzw. fabryk usług, w których działania ludzi są zoptymalizowane pod kątem jak największej efektywności i wydajności pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200