Proces Microsoftu: strona rządowa wkrótce przedstawi propozycje ukarania monopolisty

Zdaniem źródeł zbliżonych do Departamentu Sprawiedliwości, strona rządowa zasugeruje podział producenta na dwie firmy - rozwijającej systemy Windows i tworzącej aplikacje.

Zgodnie z narzuconym przez sędziego harmonogramem, amerykański Departament Sprawiedliwości i 19 stanów ma przedstawić dzisiaj na piśmie propozycje ukarania Microsoftu, który złamał antymonopolowe prawo. Zdaniem źródeł zbliżonych do kół rządowych, propozycja będzie sugerowała podział producenta Windows na dwie niezależne firmy.

Propozycja strony rządowej, która ma zostać ujawniona po zamknięciu amerykańskich giełd (po 22:00 czasu warszawskiego), prawdopodobnie będzie sugerowała podział monopolisty na część zajmującą się systemami operacyjnymi Windows i część rozwijającą pakiet Microsoft Office i aplikacje związane z Internetem.

Po przedstawieniu przez stronę rządową propozycji zadośćuczynienia Microsoftu, ten - do 10 maja - będzie mógł się do niej ustosunkować i przedstawić własną propozycję kary. Strony ostatecznie spotkają się przed sędzią 24 maja, gdzie ustnie wygłoszą argumenty popierające ich stanowiska.

Tymczasem grupa amerykańskich polityków, prawników i naukowców wystąpiła do sędziego Thomasa P. Jacksona z własną propozycją podziału firmy. W dokumentach złożonych w ramach tzw. amicus curiae sugerują oni, że najlepszy dla zachowania konkurencyjności na rynku byłby podział monopolisty na cztery części - jednej zajmującej się aplikacjami i trzema konkurującymi między sobą firmami tworzącymi systemy operacyjne.

Propozycja złożona przez stronę rządową nie jest jednoznaczna z orzeczeniem o karze - twierdzą prawni eksperci. Sędzia Jackson może jej w ogóle nie wziąć pod uwagę i podobnie uczynić z innymi propozycjami. Pojawiły się nawet opinie, że przyspieszenie ostatniej fazy procesu przez sędziego, który wyznaczył konkretne terminy, może oznaczać, iż nie chce on podziału monopolisty.

***

Proces Microsoftu: strona rządowa prawdopodobnie zaproponuje podział firmy

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200