Problemy z implementacją PC98

Opracowana przez Microsoft specyfikacja PC98 stawia producentom komputerów PC zbyt wysokie wymagania.

Opracowana przez Microsoft specyfikacja PC98 stawia producentom komputerów PC zbyt wysokie wymagania.

Brak synchronizacji zamierzeń Microsoftu i firm produkujących komputery PC prawdopodobnie spowoduje, że większość sprzętu, który znajdzie się na rynku w 1998 r., nie będzie zgodna z wymaganiami specyfikacji Microsoft PC98 i w efekcie nie skorzysta z wielu istotnych funkcji systemu Windows 98.

Nowy system operacyjny Microsoft dla komputerów PC ma być gotowy na wiosnę przyszłego roku, ale większość producentów sprzętu nie jest obecnie przygotowana do wprowadzenia obsługi funkcji, które będzie on oferować. Przedstawiciele Compaq i Dell już poinformowali, że będzie to możliwe dopiero pod koniec 1998 r. lub nawet na początku 1999 r.

Panuje opinia, że Microsoft zbyt wiele oczekuje od producentów sprzętu PC. Nie mogą oni szybko wprowadzić do nowych modeli komputerów tak wielu ważnych modyfikacji, jak np. zaawansowane systemy zarządzania poborem mocy, które będą współpracować z Windows 98, tym bardziej że niektóre z założeń specyfikacji PC98 Microsoft ujawnił zaledwie przed dwoma miesiącami.

Ostateczny termin pełnego dostosowania konstrukcji sprzętu do wymogów stawianych przez PC98, co jest warunkiem uzyskania logo: „Zgodny z Windows 98”, został przesunięty o pół roku - na styczeń 1999 r. Jednocześnie Microsoft zapowiada skompletowanie i opublikowanie na początku przyszłego roku zmodyfikowanej wersji specyfikacji PC98.

Tego typu problemy mogą wpłynąć na osłabienie zainteresowania odbiorców korporacyjnych systemem Windows 98 - administratorzy systemów będą zmuszeni odpowiedzieć na pytanie - czy przechodzić na Windows 98, czy zaczekać na pojawienie się Windows NT 5.0. Z nowych, atrakcyjnych funkcji wprowadzonych do Windows 98 można bowiem korzystać tylko wtedy, gdy będą w równym stopniu wspierane przez obie warstwy komputera - sprzęt i oprogramowanie.

Jest bardzo prawdopodobne, że brak zgodności ze specyfikacją PC98 spowoduje też, iż komputery PC staną się droższe. Microsoft może żądać od producentów większych opłat za licencję na instalowanie systemu Windows 98 w komputerach, które nie mają logo „Zgodny z Windows 98”. Jeśli ktoś planuje w przyszłym roku modernizować system informatyczny, powinien dokładnie przejrzeć wszystkie oferty, zanim wybierze dostawcę sprzętu.


TOP 200