Problem rozpowszechniania czasu

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w jednym z najbliższych numerów tygodnika Computerworld sprostowania dotyczącego zauważonych przeze mnie błędów drukarskich w moim artykule pt. 'Problem rozpowszechniania czasu' (CW nr 39 z dnia 27 października 1997 r.).

Uprzejmie proszę o zamieszczenie w jednym z najbliższych numerów tygodnika Computerworld sprostowania dotyczącego zauważonych przeze mnie błędów drukarskich w moim artykule pt. 'Problem rozpowszechniania czasu' (CW nr 39 z dnia 27 października 1997 r.).

Otóż, liczby wyrażające dokładność lub niepewność jednostek czasu i częstotliwości, występujące w trzech miejscach artykułu, powinny być napisane w postaci 10-14, 3x10-14 i 3x10-13, a nie 10-14, 3x10-14 i 3x10-13.

Jerzy Siemicki

kierownik Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości

Główny Urząd Miar, Warszawa


TOP 200