Pro publico bono

Zapotrzebowanie na specjalizowane oprogramowanie wspomagające opracowywanie, tworzenie oraz obsługę zlecanych i przyjmowanych zamówień publicznych pojawiło się po wprowadzeniu ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie na rynku dostępnych jest kilkanaście takich programów. Są to programy pracujące zarówno pod DOS, jak i w środowisku Windows.

Zapotrzebowanie na specjalizowane oprogramowanie wspomagające opracowywanie, tworzenie oraz obsługę zlecanych i przyjmowanych zamówień publicznych pojawiło się po wprowadzeniu ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie na rynku dostępnych jest kilkanaście takich programów. Są to programy pracujące zarówno pod DOS, jak i w środowisku Windows.

Wprowadzona w 1994 r. ustawa o zamówieniach publicznych określiła warunki wolnej konkurencji w zakresie zadań realizowanych ze środków publicznych. Chodziło głównie o to, by państwowe, rządowe i samorządowe podmioty finansowe mogły wybierać prywatnych wykonawców do realizacji swoich zamierzeń za pośrednictwem jawnych, ogólnie dostępnych ogłoszeń, a wybór miał być dokonany przy użyciu ściśle określonych, sprawiedliwych reguł. Dzisiaj, po kilku latach funkcjonowania tej ustawy, jest ona - bez względu na zgłaszane uwagi krytyczne - istotnym elementem porządkującym zasady gos-podarowania finansami publicznymi. Zawiadomienia o większych zamówieniach są drukowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, wydawanym w dużym nakładzie, którego większa część rozsyłana jest do prenumeratorów. Szczegółowe informacje o przetargach, interpretacje prawne, informacje o nowych przepisach oraz przeprowadzanych kontrolach są też dostępne w Internecie na stronie WWW Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl). Można tam również przejrzeć lub skopiować aktualny i archiwalne biuletyny oraz treść ustawy o zamówieniach publicznych wraz z jej uaktualnieniami.

Instytucje, agencje państwowe czy firmy, które chcą zmniejszyć koszty nadania i przyspieszyć termin wysyłki zredagowanych zawiadomień o zamówieniach do Urzędu, korzystają z Internetu. Aby zapewnić wymaganą wiarygodność przesyłanej informacji, posługują się wydawanymi przez Urząd kluczami kodującymi. System wysyłania ogłoszeń do publikacji za pośrednictwem Internetu działa już ponad rok i obecnie korzysta z niego ok. 500 podmiotów.

Proces przygotowywania zamówień przyspiesza i ułatwia zastosowanie spec-jalizowanego oprogramowania wspomagającego opracowywanie i tworzenie oraz obsługę zlecanych i przyjmowanych zamówień publicznych. Ponadto oprogramowanie to zapewnia przygotowywanie dokumentów przetargowych zgodnie z wytycznymi ustawy o zamówieniach publicznych.

Porównanie

Na rynku dostępnych jest kilkanaście takich programów. Są to programy pracujące zarówno pod DOS, jak i w środowisku Windows. Prezentujemy cztery tego typu programy, oferowane przez firmy: Alfa, Athenasoft, SpiderNet i Soft-Projekt. W wyniku oceny podstawowych właściwości programów okazało się, że najwięcej punktów w porównaniu zdobyły: Zamówienia firmy SpiderNet i Przetarg firmy Athenasoft. O ile Zamówienia firmy SpiderNet okazał się programem niesłychanie prostym przy konstruowaniu zamówień (system kreatorów), o tyle Przetarg Athenasoft wyróżnia się rozbudowanym, wielopoziomowym systemem haseł, zastosowaniem słowników, możliwością tworzenia szczegółowych raportów i zestawień. Zarówno Zamówienia, jak i Przetarg wyposażono w rozbudowane systemy pomocy dotyczące nie tylko funkcjonowania samego programu, ale i zagadnień z zakresu prawa. W przypadku Zamówień można aktualizować porady prawne za pośrednictwem Internetu ze strony WWW firmy SpiderNet.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200