Prezydencki serwer

Otwarto internetowy serwis informacyjny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Otwarto internetowy serwis informacyjny Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Na serwerze WWW, dostępnym od połowy lutego br. pod adresemhttp://www.prezydent.pl, można odnaleźć informacje o obecnym prezydencie RP Aleksandrze Kwaśniewskim i jego współpracownikach, samym urzędzie prezydenckim w Polsce oraz o sylwetkach wszystkich osób, które tę najwyższą godność w państwie sprawowali (włącznie z prezydentami rezydującymi w Londynie). Na serwerze umieszczono kolekcję dowiązań do wszystkich rządowych serwerów WWW. W dziale "Nowości" mają być zamieszczane informacje o bieżących działaniach Prezydenta. Z czasem strony te mają przekształcić się w coś w rodzaju "Prezydenckiej Agencji Prasowej".

Przygotowanie artystycznej koncepcji i wykonanie prawie 130 stron WWW przez kilka miesięcy prowadzili Juliusz i Marzenna Donajscy. Od strony sprzętowej uruchomienie serwera realizowała firma Inter-Net Polska. Według przedstawicieli tej firmy, serwer ma być dołączony do Internetu bardzo szybkim łączem. Wydajność i położenie samego serwera została objęta tajemnicą, sądzić można jednak, że jest on zlokalizowany w Centrum Informatycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Na umieszczonych na serwerze stronach WWW widoczna jest obietnica prezydenta, który wyraził gotowość czytania wszystkich listów wysyłanych do niego drogą elektroniczną. Niestety, do tej pory wszystkie listy pozostają bez odpowiedzi, nawet automatycznej, jak wysyłana przez serwer Białego Domu. Według informacji udzielanych przez pracowników Kancelarii Prezydenta, na przeszkodzie stoi nie do końca dopracowane oprogramowanie i kłopoty natury organizacyjnej. Wśród zamieszczonych na stronach informacji zdarzają się zwykłe literówki, a także poważne błędy.

Wkrótce serwis będzie dostępny w wersji anglojęzycznej. Sami twórcy serwisu przyznają, że obecnie jest on wciąż dziełem, którego tworzenie trzeba kontynuować.

O kulturze porozmawiać

Okazją do otwarcia prezydenckiego serwera była konferencja "Sieć komputerowa Internet jako narzędzie promocji kultury polskiej w świecie", zainicjowana przez Barbarę Labudę, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Do udziału w konferencji zaproszonych zostało kilkadziesiąt przedstawicieli urzędów administracji centralnej, przedstawicieli instytucji kulturalnych i Polskiej Społeczności Internetu. Barbara Labuda przekazała zebranym informację, że prezydent Aleksander Kwaśniewski zamierza objąć patronat nad konkursem strony WWW najlepiej promującej Polskę w świecie, i zapowiedziała zainicjowanie przedsięwzięcia, które określono jako stworzenie Wirtualnej Biblioteki Narodowej.


TOP 200