Prezentacje graficzne w Office 97

PowerPoint 97 nadal pozostaje liderem, oferując nowe narzędzia multimedialne.

PowerPoint 97 nadal pozostaje liderem, oferując nowe narzędzia multimedialne.

Wraz z pojawieniem się graficznych systemów operacyjnych (takich jak Windows czy Macintosh, które pracują na bazie technologii GUI), nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na narzędzia do budowania i edytowania plików graficznych. Chociaż większość popularnych pakietów do obsługi biur zawiera z reguły aplikację do budowania prezentacji graficznych, to niekwestionowanym liderem w tej dziedzinie pozostaje nadal Microsoft PowerPoint.

Obecnie dostępna jest wersja beta nowego programu PowerPoint 97, który wejdzie na rynek w styczniu 1997 r. (będzie on stanowił integralną część pakietu Office 97). Użytkownicy poprzednich wersji PowerPoint powitają zapewne z zadowoleniem nowe opcje i rozwiązania włączone do tej wersji narzędzia, a przeciętny użytkownik nie powinien mieć większych trudności z opanowaniem nowych możliwości. Wiele opcji wbudowanych w PowerPoint 97 można obecnie profilować stosownie do potrzeb konkretnego środowiska pracy. Użytkownik może budować np. własne paski z narzędziami jednym kliknięciem myszy i przywoływać szybko aplikacje potrzebne mu w danej chwili.

Nam szczególnie spodobało się nowe narzędzie do przeszukiwania zasobów systemu, które pozwala szybko wyszukać odpowiednie slajdy i wkleić je do budowanej aktualnie prezentacji graficznej. Z kolei nowa opcja o nazwie Custom Show pozwala tworzyć kilka wersji tego samego pliku (zawierającego prezentację graficzną), a następnie modyfikować każdy z nich oddzielnie, dostosowując go do różnych zadań.

Wiele opcji wbudowanych w poprzednie wersje aplikacji ulepszon oraz wprowadzono całkiem nowe rozwiązania. Można tu wymienić np. opcję OfficeArt, dzięki której użytkownik może budować skomplikowane i kompleksowe ilustracje. Jeśli chodzi o narzędzia do rysowania, to nowy PowerPoint pozwala dodawać do dokumentów krzywe Beziera, budować grafikę trójwymiarową (3-D) i stosować wyrafinowane techniki cieniowania, pozwalające uzyskać wrażenie perspektywy.

Dużo łatwiej jest obecnie budować wykresy. Do obiektów tworzących prezentację graficzną można dodawać różne łączniki: proste, kątowe i łamane. Co ważne, po przesunięciu takiego obiektu z jednego slajdu do drugiego, wszystkie elementy są w dalszym ciągu obecne, zmieniając jedynie swoje usytuowanie.

Microsoft wprowadził jednocześnie sporo poprawek do programu Graph 97, dzięki którym użytkownik może budować wykresy na kilka nowych sposobów. Można np. dołączyć dodatkowy wykres słupkowy do danych wyświetlanych poniżej właściwej prezentacji graficznej. AutoContent Wizard został gruntownie przebudowany i oferuje wiele dodatkowych szablonów, które pozwalają szybko budować dokumenty przeznaczone do drukowania, wyświetlania lub prezentowania w Internecie.

Jeśli chodzi o wsparcie dla grup roboczych, to PowerPoint 97 jest ściśle zintegrowany z nowym narzędziem o nazwie Outlook (osobisty menedżer informacji, który zastępuje w pakiecie Office 97 program Schedule+). Outlook zawiera wiele opcji obsługujących grupy robocze, które pozwalają użytkownikowi korzystać z usług serwerów zarządzających bazami danych i oferują mechanizmy do kontroli przepływu prac i dokumentów, co znacznie skraca cykl budowania prezentacji graficznych.

Ponieważ PowerPoint 97 pracuje zgodnie ze standardami Messaging API i Vendor Independing Massaging, użytkownik nie ma żadnych kłopotów z przesyłaniem plików za pomocą poczty E-mail czy kopiowaniem ich do bazy danych Lotus Notes lub do folderów systemu Exchange Public.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200