Prezentacja uniwersalnej specyfikacji przechowywania danych

EMC, HP, Sun Microsystems i Vignette zademonstrowały podczas imprezy Storage Networking World swoje interfejsy programowe dla nowej specyfikacji, która zapewnia uniwersalny sposób przechowywania i dostępu do stałych danych, niezależny od aplikacji, która je wytworzyła.

Specyfikacja XAM (eXtensible Access Method) została zapowiedziana wiosną ub.r. i ma być zatwierdzona przez ANSI jako standard w roku przyszłym.

XAM funkcjonuje jako pewien poziom abstrakcji pomiędzy systemami operacyjnymi, różnymi aplikacjami tworzącymi stałą zawartość - takimi jak poczta elektroniczna, czy archiwalne bazy danych - oraz oprogramowaniem zarządzającym, zapewniającym dostęp do tych stałych danych w sposób niezależny od aplikacji, która je wytworzyła.

XAM ma także upraszczać sposób migracji danych z jednego podsystemu pamięci masowej na inny, bez pogrzeby stosowania warstwy pośredniczącej wymaganej dla pobierania danych z jednej aplikacji, czy technologii przechowywania, i przenoszenia do innej.

Podczas imprezy, wiodący dostawcy rozwiązań pamięciowych zademonstrowali swoje możliwości w zakresie wykorzystania XAM: EMC - oprogramowanie archiwujące DiskXtender, HP - oprogramowanie Database Archiving, Sun - możliwości XAM w aplikacji Photo Editor, a Vignette w ramach aplikacji Records Manager.

Storage Networking Industry Association (SNIA) potwierdza, że w inicjatywie XAM uczestniczy 45 organizacji, w tym niezależni dostawcy oprogramowania, projektanci aplikacji i dostawcy pamięci masowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200