Prezentacja techniczna czy marketingowa?

Narzędzia programistyczne na lata 90.

Narzędzia programistyczne na lata 90.

Firma Microsoft zorganizowała konferencję prasową na temat swoich narzędzi programistycznych ,które będą produkowane w latach 90. Całodzienna prezentacja obszernej gamy programów firmy odbyła się w hotelu Marriott w dniu 14.12.1993. W zamierzeniu miała być to prezentacja techniczna, przeznaczona dla programistów, chcących programować lub już programujących dla środowiska Windows. W praktyce jednak okazało się, że więcej było czysto handlowej prezentacji walorów produktów, w różnym stopniu związanych z potrzebami programistów, niż rzeczywiście technicznej informacji na temat ich właściwości, aspektów użytkowych czy możliwości uzyskania odpowiedzi na bardziej skomplikowane pytania techniczne.

Prezentację rozpoczęto omówieniem strategii systemowej firmy Microsoft na najbliższe lata (strategię tę omówiliśmy w CW nr .... z dnia ....). Najciekawsza była informacja, że Microsoft zaleca jako podstawową wersję Windows dla każdego, nowy system Windows for WorkGroups 3.11, dający większe możliwości niż standardowe Windows 3.1, nawet w przypadku pojedynczego użytkownika. W Polsce możemy się spodziewać polonizowania kolejnych produktów Microsoftu, poczynając właśnie od Windows for Workgroups 3.11. Możemy się pochwalić, że firma Microsoft wskazuje CW jako źródło szczegółowych informacji na temat Windows for WorkGroups 3.11 (CW nr 46 z dnia 13.12.1993).

Prezentowano także nową wersję kompilatora Visual C++ 1.5, zawierającego najnowszą wersję bibliotek klas Microsoft Foundation Class (MFC) 2.5 oraz znany już system programowania wizualnego dla Windows - Visual Basic 3.0.

Pośpiech złym doradcą - prezentacje stały na słabym poziomie, stąd moje pytanie w tytule. Przyzwoite prezentacje Visual C++ 1.5 i Visual Basic 3.0 powinny zająć kilka godzin i mieć charakter seminarium roboczego w niewielkiej grupie. Osobiście chętnie zobaczyłbym prezentację np. Visual C++ w wykonaniu niezależnego od firmy Microsoft programisty, który używa tego systemu na co dzień, wie jakie są jego mocne, a jakie słabe strony i potrafi odpowiedzieć na większość pytań, jakich można oczekiwać przy takiej okazji.

Kolejno pokazywano praktycznie nieznany system Delta do kontroli wersji plików w skomplikowanych projektach programistycznych, znakomicie ułatwiający pracę grupową nad projektem, bez obawy zagubienia dokonanych zmian i możliwości powrotu do poprzednich, działających wersji programu. Z braku czasu praktycznie pominięto, równie ważny przy testowaniu, program Microsoft Test, przeznaczony do przygotowania skryptów czynności testowania programów dla Windows.

Pozostała część prezentacji dotyczyła znanych już produktów Access i Fox Pro dla Windows. Pokazywano także zastosowanie Visual Basicu do projektowania formularzy elektronicznych dla poczty Microsoft Mail.

Wydaje się, że dla wielu osób obecnych na konferencji największym pożytkiem będzie możl;iwość zakupienia po bardzo promocyjnej cenie (równej 20% ceny katalogowej) każdego prezentowanego produktu.

Ogromna liczba uczestników spotkania (a każdy z nich musiał zapłacić 300 tys. zł.) jest wyraźnym dowodem na poparcie mojej tezy, że obecnie, nawet w Polsce, każdy profesjonalny programista dostrzega potrzebę programowania w Windows. Często jednak brak mu odpowiednio mocnego komputera oraz przystępnej informacji. Konferencja tylko w niewielkim stopniu przybliżyła tę wiedzę o programowaniu dla Windows.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200