Premia za satysfakcję

Przeprowadzone przez firmę NFO Prognostics badania, dowodzą, że większość przedsiębiorstw z branży IT stara się powiązać wynagrodzenie pracowników z satysfakcją klientów.

Z raportu sporządzonego na podstawie danych uzyskanych ze 145 firm IT, w tym wielkich korporacji jak Sun Microsystem czy Xerox, wynika, że ponad 92% respondentów uznało uzależnienie pensji pracowników od stopnia zadowolenia klienta, za wartościowy czynnik motywujący do efektywniejszej pracy.

Żadna z badanych firm nie wątpi w korzyści płynące z premiowania pracowników, którzy są w stanie przysporzyć firmie lojalnych klientów. Blisko jedna trzecia firm stara się wprowadzić systemy płac, wynagradzające pracowników, którzy potrafią zadowolić klientów, przekonać ich do firmy i zachęcić do ponownego skorzystania z jej usług. Jednak blisko połowa firm, które wzięły udział w badaniu, twierdzi, że nie korzysta z powiązanego systemu wynagradzania, gdyż ogromne kłopoty stwarza próba przełożenia lojalności i zadowolenia odbiorców na sprawiedliwy system premii dla pracowników.

Według Tiny Weinfurther, coraz silniejsza konkurencja na rynku, zmusza firmy do walki o utrzymanie raz pozyskanych klientów, a bez zaangażowania dobrze zmotywowanych pracowników, nie da się tego osiągnąć.