Prawo z komputera

Na świecie funkcjonuje obecnie ok. 200 baz danych służących pomocą prawnikom.

Na świecie funkcjonuje obecnie ok. 200 baz danych służących pomocą prawnikom. Zawierają one aktualne teksty ustaw obowiązujących w prawie miejscowym i międzynarodowym, rozporządzeń itp., których wyszukanie normalnym sposobem zabiera prawnikowi niemal połowę dnia pracy. Polscy prawnicy mogą korzystać z bazy danych legislacyjnych sejmowego "Mikrosilu" oraz z programu "Info-lex", przygotowanego przez gdańską spółkę prawniczą LEX SA. Program ten składa się ze skorowidza przepisów prawnych oraz dziewięciu tematycznych baz danych z tekstami najważniejszych regulacji z poszczególnych dziedzin prawa gospodarczego, finansowego i administracyjnego. Wszystkie bazy są co miesiąc aktualizowane. W najbliższym czasie ma się pojawić przygotowany również przez gdańską spółkę edytor tekstów prawniczych z wzorami umów i pism procesowych. Ma on współpracować z istniejącymi już bazami danych. Inna firma - Agencja Comp-Lex - przygotowuje bazę danych o orzecznictwie sądowym. Liczbę obowiązujących aktów prawnych szacuje się na ok. 100 tys. Jak twierdzi Jacek Petzel, prezes Agencji Comp- Lex (Gazeta Bankowa nr 51/1991) prywatnych firm nie stać na wykonanie kompletnej bazy danych: powinny się znaleźć na ten cel środki rządowe. Wpływy z udostępnienia licencji bądź umożliwienie korzystania z systemu "on-line" pokryłyby koszty tego przedsięwzięcia. Rząd zaś uzyskałby dodatkową korzyść - ułatwienie przy tworzeniu lub nowelizacji aktów prawnych. Tak przynajmniej pokazuje praktyka krajów Europy Zachodniej i USA. Zainteresowanie informatyką wśród prawników jest bardzo duże, o czym świadczy chociażby duże powodzenie seminarium z zakresu informatyki prawniczej, prowadzone dla studentów IV i V roku Wydz. Prawa na Uniwersytecie Warszawskim; co roku uczęszcza na nie ok. 90 osób.


TOP 200