Prawie 4,1 mln zł dla 15 laureatów programu HOMING PLUS

7. edycja programu HOMING PLUS Fundacji na rzecz Nauki Polskiej już rozstrzygnięta. Piętnaścioro laureatów, którzy prowadzą badania w dziedzinach Bio, Info lub Techno, dostanie łącznie prawie 4,1 mln zł na kontynuowanie kariery naukowej w Polsce.

Laureaci - doktorzy, którzy co najmniej 9 miesięcy przebywali zagranicą i chcą kontynuować karierę naukową w Polsce - mogli ubiegać się o subsydium w wysokości do 80 tys. złotych rocznie i stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Prowadzone przez zwycięzców programu badania będą trwały od roku do dwóch lat.

Wśród zwycięzców konkursu jest dr Wojciech Solecki z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, który na realizację projektu pt. „Regulacja noradrenergiczna układu motywacji” otrzymał dofinansowanie w łącznej wysokości 287 tys. zł.

"W ramach mojego projektu będę prowadził badania mające na celu poznanie, czy aktywność neuronów noradrenergicznych wpływa na powstawanie uczucia przyjemności i dyskomfortu. Ważnym celem projektu jest również zbadanie, czy aktywność tych neuronów jest związana z nasilonym dyskomfortem psychicznym towarzyszącym zespołowi odstawienia od narkotyków" – wyjaśnia dr Solecki, który wcześniej prowadził badania w Yale University w Stanach Zjednoczonych.

Inny z laureatów, dr Marcin Dziubiński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na realizację projektu pt. „Strategiczna odporność sieci” otrzymał ponad 228 tys. zł. "Tematem mojego projektu jest odporność i obrona sieci, np. sieci komunikacyjnych, sieci komputerowych czy sieci telekomunikacyjnych, w obliczu ataku inteligentnego przeciwnika. Zagadnienia tego rodzaju stają się szczególnie interesujące w ostatnich latach, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem atakami terrorystycznymi czy cyberterroryzmem. W badaniu tego problemu zastosuję podejście oparte na teorii gier, gdzie zarówno obrońca, jak i atakujący traktowani są jak dwaj gracze dysponujący ograniczonymi zasobami oraz mającymi przeciwne cele, jeżeli chodzi o funkcjonalność sieci. Podejście takie, oraz uwzględnienie możliwości obrony wybranych elementów sieci, stanowi o innowacyjności mojego projektu i pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów obronnych" – mówi dr Dziubiński, który przed powrotem do Polski prowadził badania w University of Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Oprócz Wojciecha Soleckiego i Marcina Dziubińskiego finansowanie na realizację innowacyjnych projektów w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno otrzymali również: dr Tomasz Antosiewicz z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Alicja Bachmatiuk i dr Michał Kawalec z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, dr Sylwia Bobis-Wozowicz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Humberto Fernandes i dr Justyna McIntyre z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, dr inż. Anna Kajetanowicz z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, dr inż. Daniel Kikoła z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, dr Piotr Kolenderski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Radosław Michalski z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, dr Stanisław Andrzej Raczyński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, dr Zbigniew Rozynek z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie i dr Monika Srebro z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekty laureatów programu HOMING PLUS w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nabór do kolejnej - ostatniej edycji programu HOMING PLUS rozpocznie się 14 sierpnia i będzie trwać do 15 października. VIII edycja skierowana jest wyłącznie do osób reprezentujących dziedziny Bio, Info, Techno. Dokumentację konkursową oraz szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Fundacji: www.fnp.org.pl.

autor: PAP, źródło: http://naukawpolsce.pap.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200