Prawie 1,25 mld zł dywidendy Polkomtela

Walne Zgromadzenie Polkomtela podjęło uchwały o podziale zysku oraz wypłacie dywidendy za rok 2007. Z zysku wynoszącego 1 357 mln zł przeważająca większość, bo aż 1 248 mln zł przeznaczono na wypłatę dywidendy (prawie 61 zł na akcję).

Kwotę 109 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy spółki, a 131 mln zł na kapitał rezerwowy. Walne Zgromadzenie dokonało również zmian w radzie nadzorczej spółki - wymieniono dwóch przedstawicieli PKN Orlen SA.

Źródło - Polkomtel


TOP 200