Prawa autorskie nie chronią języków i funkcji oprogramowania

Yves Bot, Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE stwierdził, że funkcjonalność oprogramowania, rozumiana jako zbiór możliwości systemu, a więc usług oferowanych użytkownikom - nie kwalifikuje się do ochrony pod kątem prawa autorskich.

"Jeśli przyjąć, że funkcjonalność programu komputerowego jako taka może podlegać ochronie z tytułu prawa autorskiego, to tego typu ochrona mogłaby spowodować powstanie monopolu idei, który zaszkodziłby postępowi technologicznemu i rozwojowi przemysłu" - uważa. Jednocześnie podkreśla on, że ochronie z tytułu prawa autorskiego w pełni podlegają mechanizmy, które stanowią bazę dla funkcjonalności oprogramowania. "Ochronie podlegają m.in. algorytmy i formuły, które odzwierciedlają inwencję i są efektem intelektualnej twórczości autora programu komputerowego" - dodaje Yves Bot.

Opinie Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE padły w kontekście sporu sądowego firm oraz World Programming. Przypomnijmy, brytyjska firma World Programming rozwija oprogramowanie, które oferuje funkcje zbliżone do kluczowych komponentów platformy analitycznej SAS i pozwala m.in. na uruchomienie stworzonych za pomocą języka programistycznego SAS aplikacji analitycznych. Utrzymany jest przy tym wysoki poziom zgodności z platformą stworzoną przez SAS Institute. Poza tym oprogramowanie oferowane pod nazwą World Programming System (WPS) jest przy tym wielokrotnie tańsze od rozwiązań SAS. Powstało ono niezależnie od kodu źródłowego oprogramowania SAS. Szefowie firmy World Programming twierdzą, że tworząc WPS korzystali jedynie z informacji zawartych w podręcznikach obsługi rozwiązań SAS, dotyczących sposobu działania oprogramowania oraz składni języka programowania. Analizowali także pracę systemu SAS na przykładzie przeznaczonej do użytku akademickiego i prywatnego wersji Learning Edition. Zdaniem przedstawicieli SAS Institute rozwiązanie WPS narusza zaś m.in. prawa autorskie amerykańskiej spółki. Sądowy proces obu firm rozpoczął się w listopadzie 2009 r.


TOP 200