Pracownikom brakuje kompetencji miękkich

Dla 18% pracodawców na świecie przyczyną trudności w obsadzaniu stanowisk jest brak kompetencji miękkich u kandydatów. Czynnik ten coraz częściej przesądza o przyjęciu lub awansie pracownika, nawet wtedy, gdy jego stanowisko związane jest z obowiązkami technicznymi, jak w przypadku inżynierów.

Zdaniem ekspertów od rekrutacji, istotę powodzenia w procesie rekrutacji coraz częściej stanowi właściwe zaprezentowanie posiadanych umiejętności miękkich. To kombinacja kompetencji interpersonalnych i społecznych, które umożliwiają efektywne zarządzanie sobą w kontaktach z innymi, zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym. Ich brak znacznie ogranicza nasze szanse na odniesienie sukcesu na rynku pracy, niezależnie od branży. W przypadku wykwalifikowanych inżynierów, również na stanowiskach zarządzających, posiadanie umiejętności miękkich jest stawiane zaraz po wiedzy technicznej.

"Jak wynika z naszych obserwacji, zdaniem przeważającej części firm, dla których rekrutujemy inżynierów, posiadanie dobrze ukształtowanych kompetencji miękkich jest wymogiem wręcz niezbędnym u poszukiwanego kandydata. Co warte zauważenia, kompetencje miękkie stawiane są na równi ze znajomością języków obcych" - komentuje Kamila Idzik-Kielnar, konsultant Experis Engineering, agencji zatrudnienia, specjalizującej się w rekrutacji inżynierów.

Zobacz również:

  • Najnowsze badanie dotyczące AI: praca będzie, ale będzie jej mniej

I dodaje, że inżynierowie nie zajmują w ramach organizacji stanowisk odizolowanych od reszty współpracowników. Coraz częściej w ramach swoich zadań muszą wchodzić w interakcje z innymi, czy to poprzez dostarczanie konkretnych informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji czy będąc ogniwem łączącym kluczowe procesy. Popyt na kompetencje miękkie jest widoczny zarówno w grupie stanowisk, w których niezbędny jest kontakt z klientem, np. inżynier sprzedaży, jak i tych, które wymagają dobrej komunikacji w ramach prowadzonych działań, do których należą liderzy projektów, czy inżynierowie w działach rozwoju.

Nie ma też znaczenia czy poszukiwany jest pracownik na stanowiska specjalistyczne czy też wyższego szczebla. Posiadanie kompetencji miękkich jest istotne na każdym poziomie struktury organizacyjnej, zarówno u podwładnych, jak i u osób zarządzających. "Inżynierowie dostrzegają zmiany w stawianych wobec nich wymaganiach. Coraz częściej już u młodych kandydatów widać wysiłek, jaki wkładają w pracę nad swoimi mocnymi stronami i obszarami do rozwoju, a także chęć kształtowania swojej osobowości i umiejętności jak najwcześniej - to z pewnością zaprocentuje w przyszłości pomagając im stać się bardziej atrakcyjnymi kandydatami dla przyszłych pracodawców" - komentuje Kamila Idzik-Kielnar.

Pośród najbardziej cenionych u pracowników firm inżynieryjnych i technicznych kompetencji miękkich wymieniane są umiejętność komunikowania się z innymi, nastawienie na współpracę w grupie, profesjonalizm, elastyczność w działaniu, asertywność, motywacja, skuteczne radzenie sobie w trudnych sytuacjach, a także zaangażowanie w wykonywane działania. Elementami, które w ciągu ostatnich 2-3 lat zyskały na znaczeniu są również wzrost znaczenia realizacji projektów i zorientowanie na pracę o charakterze projektowym.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200