Pracownik Internautą?

Nie bez powodu Internet staje się dla ludzi biznesu coraz bardziej atrakcyjnym medium przekazu informacji. CSBI, drugi co do wielkości polski wytwórca oprogramowania, zamierza udostępnić Internet dla większości swoich pracowników.

Nie bez powodu Internet staje się dla ludzi biznesu coraz bardziej atrakcyjnym medium przekazu informacji. CSBI, drugi co do wielkości polski wytwórca oprogramowania, zamierza udostępnić Internet dla większości swoich pracowników.

CSBI planuje podłączyć do Internetu centralę i wszystkie lokalne biura. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu obecności NASK-u w większości ważniejszych ośrodków miejskich w naszym kraju.

Włączenie do Internetu umożliwi prowadzenie "zdalnego" serwisu dla klientów wyposażonych w dostęp do sieci oraz nawiązanie pełnej łączności z partnerem handlowym CSBI jakim jest firma SUN, od wielu lat bardzo aktywna w Internecie.

Poprzez sieć będą przesyłane przede wszystkim różnego rodzaju informacje i koordynowane prace poszczególnych działów firmy. Natomiast korespondencja handlowa będzie wędrować tradycyjną drogą. Wynika to oczywiście ze słabego zabezpieczenia danych przesyłanych siecią i braku zdefiniowania w naszym kraju pojęcia elektronicznego dokumentu.

Ciągle obecnym i nieraz bardzo dokuczliwym problemem jest uzyskanie łącz dzierżawionych, zwłaszcza poza teren największych aglomeracji w Polsce. Na monopol TP S.A. w tej dziedzinie prostych recept niestety nie ma.

Działające we wszystkich oddziałach firmy lokalne sieci dołączane będą poprzez routery i serwery NETRA. Są to typowe komputery SUN-a, wyposażone w oprogramowanie predestynujące je do pełnienia roli specjalizowanych serwerów internetowych.

To się opłaca

Zapytany o ocenę efektywności ekonomicznej całego przedsięwzięcia, Wojciech Szenajch, specjalista z CSBI, stwierdził - "To się zwyczajnie opłaca. Przesyłanie jakichkolwiek informacji trwa o wiele krócej, a co nie mniej istotne odbywa się znacznie sprawniej. Także koszty podłączenia Internetu są stałe, niezależne od ilości przesyłanych danych".

W niektórych szczególnych przypadkach to właśnie Internet umożliwia sprawne prowadzanie biznesu. Jak zauważył przedstawiciel CSBI, z biurem firmy zlokalizowanym w Petersburgu w Rosji, nie sposób było w praktyce nawiązać normalnej łączności telefonicznej. Dopiero uzyskanie połączenia poprzez sieć rozwiązało wszystkie problemy.

Pieniądze jakie trzeba wydatkować na utrzymanie Internetu nie są wcale aż tak duże. Dla firmy zatrudniającej powyżej kilkudziesięciu osób suma przypadająca na jednego zatrudnionego nie powinna przekroczyć kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Zależy ona oczywiście od wykorzystywanych usług, a więc bezpośrednio od przepustowości łącza prowadzącego do Internetu.

Koszt samej instalacji (serwer, modemy, linia dzierżawiona) może być dość wysoki, ale jest to wydatek jednorazowy. W końcu ma być to przecież inwestycja, taka sama jak każda inna w biznesie. Inwestycja, która ma wielkie szanse po temu, by się w krótkim czasie zwrócić.

Obecnie CSBI ma pojedyncze konta internetowe, ale w perspektywie najbliższego kwartału będą mogli je otrzymać prawie wszyscy z ponad 160-osobowego zespołu. Firma otrzyma adresy w klasie C, co umożliwi uzyskanie 254 różnych adresów w globalnej sieci. Oddziały mają być podłączone poprzez linie stałe 19 200 bps, a centrala docelowo ma uzyskać łącze 128 kbps do WARMAN-a.

Jak powiedział W. Szenajch - "Zgodnie z decyzją zarządu firmy nie wszyscy będą mieli równe prawa w dostępie do Internetu. Co więcej narzędzia oprogramowania sieciowego umożliwiają dynamiczne ich zmienianie". Internet jest bardzo atrakcyjnym medium i trzeba uważać, by dostęp do niego nie stał się znacznie ciekawszy od właściwej pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200