Pracownicy doceniają liderów

Jak wynika z badania Najlepsi Pracodawcy 2011, przeprowadzonego przez firmę Aon Hewitt, w regionie Europy Środkowo - Wschodniej pracownicy doceniają przede wszystkim wysoką jakość przywództwa w swoich firmach.

W firmach uznanych za najlepszych pracodawców w regionie Europy Środkowo Wschodniej jedną z charakterystycznych cech jest wysoki poziom zaangażowania pracowników (78% przy średniej dla wszystkich firm z regionu 55%) oraz wysoka ocena liderów i ich umiejętności przywódczych. Aż 75% pracowników z firm należących do grona najlepszych pracodawców uważa, że menedżerowie najwyższego szczebla są efektywni (vs. średnio 53%), otwarci w komunikacji (68% vs. 46%), potrafią godzić potrzeby firmy i pracowników (67% vs. 43%), traktują pracowników jako najbardziej wartościowe aktywa w organizacji (66% vs. 41%).

"Patrząc na to, jak kształtuje się poziom czynników zaangażowania w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, widać że niektóre z nich, jak np. benefity, poczucie satysfakcji z pracy czy ocena procedur różnią się znacznie w zależności od specyfiki danego kraju. Na inne, jak np. ocena najwyższej kadry zarządzającej czy kierowników liniowych, różnice kulturowe nie mają większego wpływu. Co ciekawe, generalnie, kluczową rolę w budowaniu zaangażowania pracowników, odgrywa jakość przywództwa. Widać też pewne kulturowe zależności w podejściu pracowników do oceny swoich pracodawców, przy czym Polacy wykazują się największym poziomem krytycyzmu" - komentuje Magdalena Warzybok, Menedżer Badania Najlepsi Pracodawcy w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zobacz również:

  • 7 toksycznych zachowań w zespole, które liderzy IT muszą wyeliminować

Analizie poddano 479 organizacji w: Austrii, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, w Polsce, Turcji oraz na Ukrainie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200