Pożegnanie z Odrą

Jedno z pierwszych wdrożeń IFS Applications 99 rozpoczyna się we wrocławskim Hutmen SA.

Jedno z pierwszych wdrożeń IFS Applications 99 rozpoczyna się we wrocławskim Hutmen SA.

Proces wyboru systemu wspomagającego zarządzanie trwał we wrocławskiej firmie Hutmen SA kilka lat. "O wyborze IFS zdecydowała spora liczba zakończonych, raczej udanych wdrożeń tego systemu. Zamierzamy np. nawiązać bliższe kontakty ze Stalproduktem, który niedawno zakończył wdrożenie systemu IFS" - mówi Jan Tkocz, główny informatyk Hutmen SA.

Z systemem na początku ma pracować 16 użytkowników, ale ich liczba będzie się stopniowo zwiększać do docelowych 100. Możliwe, że firma będzie dokonywać uaktualnienia do nowej wersji IFS Applications 2000 podczas realizacji projektu. IFS planuje zaprezentować nową wersję na połowę maja br. Kontrakt na wdrożenie wszystkich modułów IFS Applications opiewa na 650 tys. USD. Pierwsze z nich (finansowy i obsługi dystrybucji) mają ruszyć 1 stycznia 2000 r. W drugiej połowie przyszłego roku rozpocznie się sukcesywny proces wdrażania komponentów remontowego i produkcyjnego.

Tylko koszty

Implementacja systemu zintegrowanego jest jedynie częścią zakrojonego na szerszą skalę projektu restrukturyzacji wrocławskiego zakładu. W jej ramach przewiduje się wydzielenie części funkcji i majątku, nie związanych bezpośrednio z procesem produkcji, poza struktury organizacyjne spółki. "Polskie firmy, ze względu na silniejszą pozycję związków zawodowych i inne niż w firmach zachodnich stosunki społeczne, wymagają bardziej ewolucyjnego podejścia do wdrażania zmian systemów zarządzania" - twierdzi Jan Tkocz.

Uzyskanie oszczędności kosztowych to zazwyczaj podstawowy powód zastosowania w firmie systemu zintegrowanego. Hutmen nie jest tu wyjątkiem. "Ustępujemy konkurencji praktycznie tylko pod względem kosztów" - twierdzi główny informatyk tej firmy. Około 70% jej kosztów jest związane z materiałami. Chodzi głównie o kluczową dla firmy cenę miedzi, podstawowego surowca dla produkcji Hutmenu. W przyszłości firma planuje osiągać oszczędności materiałowe poprzez bardziej precyzyjne sterowanie składem chemicznym produkowanych wyrobów. Znaczącymi składnikami kosztów przerobu są dla Hutmenu również koszty remontów i energii, a także wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników.

Firma nie zdecydowała się na zastosowanie jakiegokolwiek dostępnego na rynku rozwiązania kadrowego, które w przyszłym roku zostanie stworzone we własnym zakresie. Obecnie działający system kadrowy to aplikacja napisana w starej wersji FoxPro. Wymagania roku 2000 zmusiły informatyków Hutmenu do tymczasowego przeniesienia danych kadrowych do środowiska Access. Po 1 stycznia 2000 r. ma powstać aplikacja HR innej klasy. Hutmen zakupił już w tym celu narzędzia programistyczne Oracle'a.

Wrocław bez Odry

Dążenie do redukcji i ściślejszego kontrolowania kosztów oraz unowocześnienie technologii informatycznych firmy wpłynęły na decyzję o wdrożeniu systemu informatycznego. Hutmen wciąż wykorzystuje komputer Odra pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego George3. Część aplikacji jest eksploatowana w systemie sieciowym QNX, funkcjonującym na sprzęcie PC. Na potrzeby IFS Applications Hutmen zakupił serwer IBM RS/6000.


TOP 200