Powstanie spółka zajmująca się rozwiązaniami e-handlu w Europie Środkowej i Wschodniej

Deloitte & Touche Management Solutions i IBM podpisały umowę partnerską, w ramach której utworzą spółkę oferującą na terenie Europy Środkowej i Wschodniej usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dla handlu elektronicznego.

Deloitte & Touche Management Solutions i IBM podpisały umowę partnerską, w ramach której utworzą spółkę oferującą na terenie Europy Środkowej i Wschodniej usługi doradcze w zakresie projektowania i wdrażania rozwiązań dla handlu elektronicznego.

Obecnie firmy współpracują już przy rozwiązaniach handlu elektronicznego, m.in. dla polskich klientów z sektora telekomunikacyjnego i administracji publicznej.

Nowa firma będzie zajmować się m.in. doradztwem przy rozbudowie systemów klasy MRP II/ERP o funkcje handlu elektronicznego, budowę nowych kanałów dystrybucji dla bankowości detalicznej i integracji łańcucha dostaw (tzw. e-procurement).

W ramach umowy ok. 100 konsultantów Deloitte & Touche z Europy Środkowej zostanie przeszkolonych w zakresie rozwiązań IBM. Szkolenia obejmą pakiet aplikacji Net.Commerce, serwer aplikacji WebSphere, a także oprogramowanie middleware MQSeries i system zarządzania Tivoli.


TOP 200