Powstanie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Sejm przyjął ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ma być ono instytucją zarządzającą projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach.

Sejm przyjął ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ma być ono instytucją zarządzającą projektami badawczymi w strategicznych dla Polski dziedzinach.

8,2 mld euro

będzie w latach 2007—2013 do dyspozycji naukowców, przedsiębiorców i instytucji publicznych w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka".

Centrum będzie zajmować się finansowaniem i realizowaniem dużych, strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych. Będzie też zarządzać środkami z budżetu przeznaczonymi na badania w nowatorskich dziedzinach, takich jak biotechnologia i IT. Jego zadaniem będzie też wdrażanie nowych technologii w przemyśle.

O kierunkach działania NCBiR będzie decydować Rada Centrum. Dziesięciu jej członków wskażą instytucje reprezentujące środowiska naukowe, akademickie i gospodarcze (m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych i PAN), pięciu będzie reprezentowało rząd, a dwóch wybierze Konwent Marszałków Województw. Utworzony zostanie Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

NCBiR ma realizować programy, które będą mogły być wykorzystane w gospodarce, kulturze, ochronie zdrowia i administracji państwowej. Ma także działać na rzecz rozwoju transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. Jego zadaniem będzie również wspieranie udziału młodych polskich naukowców w programach badawczych i międzynarodowych programach wymiany naukowców. Jednostki naukowe, uczestniczące w programach realizowanych przez Centrum, będą musiały uzgadniać ze sobą plany rozbudowy infrastruktury badawczej i rozwoju kadr. Dzięki temu mają powstać duże, skonsolidowane zespoły badawcze i ma poprawić się konkurencyjność polskiej nauki.

Sejm znowelizował też ustawę o zasadach finansowania nauki, m.in. po to, aby Centrum mogło dostawać fundusze z budżetu państwa. Będzie ono miało do dyspozycji ok. 10% środków z budżetu, którym obecnie dysponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działalność Centrum będzie dofinansowana z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka". NCBiR będzie też oficjalnym partnerem dla zagranicznych instytucji, z którymi będzie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej na realizację projektów badawczych.


TOP 200