Powstało Polish Data Center Association

Pięciu właścicieli i operatorów centrów danych w Polsce (Atman, Beyond.pl, Data4, Equinix i 3S) powołało do życia Polish Data Center Association, które będzie działać na rzecz rozwoju polskiego rynku przetwarzania danych.

Grafika: instytut.com.pl

Oficjalne ogłoszenie powstania stowarzyszenia odbyło się wczoraj w Warszawie, podczas konferencji Data Center Nation. W specjalnym wystąpieniu prezesi zarządów i dyrektorzy zarządzający firm założycielskich omówili najważniejsze cele i zadania Stowarzyszenia w kontekście obecnych wyzwań gospodarczo-politycznych.

W gronie założycieli Stowarzyszenia znalazły się zarówno firmy z polskimi korzeniami, jak i globalni dostawcy usług, którzy mając już doświadczenia pracy w zagranicznych organizacjach branżowych, mogą dzielić się doświadczeniem w budowaniu zrównoważonych kampusów data center i być pomostem dla współpracy międzynarodowej w zakresie promowania wspólnych wartości z poszanowaniem różnorodności.

Zobacz również:

  • Przyszłość to multicloud. Wnioski z Cisco 2023 Global Networking Trends Report

Wśród celów nowo powołanego Stowarzyszenia jest utrzymywanie w Polsce bezkompromisowej jakości usług data center oraz budowanie standardów branżowych upowszechnionych na zagranicznych rynkach. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa stwarza dla branży data center możliwości udziału w projektach technologicznych o niespotykanej dotąd skali. Jednocześnie niesie wyzwania w obszarach: cyberbezpieczeństwa i ochrony krytycznej infrastruktury IT, ciągłości biznesowej firm i instytucji, efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tworząc politykę tzw. Cyfrowej Dekady, UE przygotowuje Europejczyków i przedsiębiorstwa na zrównoważoną i skoncentrowaną na człowieku przyszłość cyfrową. W założeniach tego programu centra danych zajmują ważne miejsce na styku kilku obszarów: cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, cyfrowych umiejętności społeczeństwa, cyfryzacji usług publicznych i bezpiecznej infrastruktury cyfrowej. Stowarzyszenie chce wspierać proces cyfryzacji w Polsce i pomóc w wykorzystaniu możliwości związanych z przyspieszeniem cyfrowym.

"Cokolwiek wydarza się online, wydarza się w centrach danych i ma także wymiar fizyczny związany z infrastrukturą IT, od której wymaga się dziś już nie tylko niezawodności i skalowalności, ale przede minimalnego wpływu na zmiany klimatyczne. To wyzwanie dla całej branży data center w Polsce, dlatego wykorzystując efekt skali, jednoczymy wysiłki, by wspólnie pracować nad osiąganiem w naszych ośrodkach coraz lepszych parametrów, niemożliwych do uzyskania w mniejszych, rozproszonych obiektach kolokacyjnych", twierdzi Sławomir Koszołko, CEO firmy Atman.

Według analityków w 2021 r. wartość polskiego rynku usług w centrach przetwarzania danych wynosiła 2,58 mld złotych, a podaż mocy na rynku komercyjnych usług data center wzrosła o 20%. W długim terminie docelowa moc planowanych obecnie w Polsce centrów danych wyniesie 300 MW.

"Cyfryzacja to przyszłość, która obejmie wiele obszarów życia każdego z nas. Jej fundamentem są centra danych, które jako krytyczna infrastruktura pozwolą na cyfrową transformację biznesu czy administracji, a jednocześnie będą „zielonymi” i bezpiecznymi magazynami danych i mocy obliczeniowych. Jako Stowarzyszenie Data Center w Polsce chcemy wspierać rozwój lokalnego rynku data center, dzielić się doświadczeniem i ekspercką wiedzą oraz przyśpieszać proces cyfryzacji w naszym kraju", podkreśla Adam Ponichtera, dyrektor polskiego oddziału Data4.

"Chcemy stworzyć warunki infrastrukturalne umożliwiające biznesom realizację pomysłów strategicznych umożliwiających rozwój oraz pozyskanie inwestorów. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, edukację oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na środowisku i odpowiedzialności biznesowej wspieramy również polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju", komentuje Sylwia Pyśkiewicz, Managing Director Equinix Poland.

Działanie Stowarzyszenia jako organizacji branżowej służy nie tylko celom biznesowym, ale również edukacji rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, szkolenia przyszłych kadr w dobie obecnego deficytu wyspecjalizowanych pracowników utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych. Ścisłe współdziałanie z lokalnymi władzami na każdym szczeblu powinno przełożyć się na zmiany legislacyjne, korzystne dla branży, a także na podaż nowych miejsc pracy.

Źródło: instytut.com.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200