Powstała firma ABG Ster-Projekt

Warszawski sąd zarejestrował połączenie spółek ABG i Ster-Projekt. Nowa firma - ABG Ster-Projekt - działająca w Grupie Prokom ma skoncentrować się na walce o duże kontrakty w administracji, w tym głównie finansowane z funduszy unijnych.

Warszawski sąd zarejestrował połączenie spółek ABG i Ster-Projekt. Nowa firma - ABG Ster-Projekt - działająca w Grupie Prokom ma skoncentrować się na walce o duże kontrakty w administracji, w tym głównie finansowane z funduszy unijnych.

Powstała firma ABG Ster-Projekt

Najwięksi akcjonariusze ABG Ster-Projekt (w proc.)

Firma planuje też ekspansję zagraniczną na inne rynki europejskie, poprzez udział w projektach przed i poakcesyjnych z wykorzystaniem europejskich funduszy strukturalnych. ABG Ster-Projekt zamierza też wzmocnić pozycję na rynku produkcji oprogramowania na zamówienie. Integrator chce również utrzymać silną pozycję w zakresie projektów dla NATO.

Prognoza wyników ABG Ster-Projekt na 2005 r. pozostaje na razie bez zmian. Zakłada ona zysk netto połączonych już firm na poziomie 20 mln zł (z tego 6,1 mln zł przypada na dawny Ster-Projekt). Przychody mają wynieść ok. 310 mln zł.

Połączenie Ster-Projekt z ABG zostało przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Ster-Projekt o 46,9 mln zł w wyniku emisji 46,9 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H przeznaczonych dla akcjonariuszy ABG. Po połączeniu kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 64,4 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200