Powstaje Optimus Consulting

Optimus odkupił od TCH Systems 85% udziałów w TCH Consulting. Firma zostanie przekształcona w niezależną spółkę Optimus Consulting. TCH Systems stanowić ma podstawę do rozwoju działalności integracyjnej nowosądeckiej spółki i zostanie przekształcona w Optimus Enterprise.

Optimus odkupił od TCH Systems 85% udziałów w TCH Consulting, firmie świadczącej usługi doradcze w zakresie informatyki i zarządzania. Spółka będzie działać odtąd pod nazwą Optimus Consulting. Pozostałe udziały (15%) należą do Mariusza Flasińskiego, dyrektora generalnego i partnera firmy.

W sierpniu br. Optimus podpisał umowę dotyczącą przejęcia za 4 mln zł TCH Systems. Na bazie TCH Systems powstanie Optimus Enterprise, która będzie się zajmować realizacją projektów informatycznych. Jednocześnie Tomasz Chlebowski, założyciel i prezes TCH Systems został mianowany wiceprezesem Optimusa.

Zobacz również:

TCH Consulting została założona w 1998 r. Spółka zanotowała w pierwszym półroczu 2001 r. czterokrotny wzrost sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego, na koniec roku przychody mają być sześciokrotnie większe. Wśród klientów TCH Consulting znajdują się m.in. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Ciech, Mostostal Warszawa, czy Polifarb Becker Dębica.


TOP 200