Powstający Bank Zachodni WBK stawia na bankowość elektroniczną

Jednym z priorytetów banku, powstającego z fuzji Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z Poznania i Banku Zachodniego SA z Wrocławia, jest rozwój bankowości elektronicznej. Powstanie niezależny departament odpowiedzialny za rozwój tego kanału usług.

Zarządy Wielkopolskiego Banku Kredytowego SA z Poznania i Banku Zachodniego SA z Wrocławia zawarły wstępne porozumienie o połączeniu. Większościowym udziałowcem obu instytucji jest Allied Irish Bank. Zgodnie z przewidywaniami, fuzja powinna się zakończyć w maju 2001 r. Wtedy też bank otrzyma nową nazwę, która prawdopodobnie będzie brzmiała - Bank Zachodni WBK. Prezesem zarządu nowego banku zostanie Jacek Kseń, obecny prezes WBK.

<B>Informatyka stara i nowa</B>

W połączonym banku powstaną dwa piony odpowiedzialne za zakupy i wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych. We Wrocławiu powstanie Departament Informatyki, którym będzie kierować Dorota Mańczak-Poniatowska, dotychczas odpowiedzialna w Banku Zachodnim za projekt wdrożenia nowego, scentralizowanego systemu informatycznego. Natomiast Departament Bankowości Elektronicznej, którym ma kierować Jędrzej Marciniak, będzie się mieścił w Poznaniu. Jędrzej Marciniak jest obecnie dyrektorem Centrum Bankowości Elektronicznej w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Zarówno Dorota Mańczak-Poniatowska, jak i Jędrzej Marciniak wejdą w skład zarządu Banku Zachodniego WBK.

Właśnie rozwój elektronicznych kanałów dostępu do usług bankowych ma być jednym z trzech priorytetów wyznaczonych przez kierownictwo Banku Zachodniego WBK. Dwa pozostałe to podniesienie jakości usług i rozbudowa sieci oddziałów. Jak zapewniają przedstawiciele banku, znacznie zwiększą się inwestycje w rozwój usług elektronicznych.

WBK od września 1999 r. oferuje usługi bankowości elektronicznej. Bank Zachodni dopiero zamierzał je wprowadzić. Poznański bank oferuje pakiet usług o nazwie WBK24, pozwalający na bezpośredni dostęp do rachunków przez telefon i Internet.

<B>Początek w bankomacie</B>

Pierwszym efektem planowanej fuzji ma być połączenie sieci bankomatów Banku Zachodniego i WBK. Nastąpi to najpóźniej w listopadzie br. Obie firmy korzystają z tego samego oprogramowania Cortex firmy Nomad Software. "Będziemy jednak wykorzystywać naszą wersję, ponieważ sieć bankomatów WBK ma znacznie więcej funkcji, m.in. umożliwia sprawdzanie stanu rachunku w PTE Commercial Union" - mówią przedstawiciele Wielkopolskiego Banku Zachodniego.

Oba banki rozpoczęły także wdrożenie jednego systemu informatycznego - ICBS firmy Fiserve. Na ten projekt przeznaczą one ok. 100 mln USD. Pierwsze placówki - w ramach wdrożenia pilotażowego - mają rozpocząć pracę z wykorzystaniem nowego systemu już w przyszłym roku. "Wdrożenie nowego systemu pozwoli na zmianę sposobu działania banku. Będziemy tworzyć sieć małych oddziałów. ICBS będzie także podstawą do oferowania nowych usług bankowości elektronicznej" - podkreślają przedstawiciele banków.

Początkowo przedstawiciele Allied Irish Bank zakładali, że system ICBS zostanie wdrożony niezależnie w obu bankach i dopiero po 2003 r. zostaną one połączone. Przyspieszenie decyzji o fuzji spowodowało także przyspieszenie prac nad wdrożeniem scentralizowanego systemu bankowego. WBK korzysta obecnie z systemu oddziałowego Sezam, a Bank Zachodni - Zorba 2000. Dopiero wspólny system umożliwi tzw. odmiejscowienie rachunku klientów we wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK.

Nie wiadomo na razie, co się stanie z firmą PolSoft - spółką teleinformatyczną należącą do WBK. Prawdopodobnie stanie się ona własnością nowego banku, zwłaszcza że jej pracownicy biorą udział w przygotowaniach do wdrożenia systemu ICBS.

<B>Piąty bank w Polsce</B>

Połączone aktywa Banku Zachodniego i WBK wyniosą 21,2 mld zł. Na siedzibę nowej spółki wybrano Wrocław. WBK zatrudnia 5 tys. pracowników, dysponuje siecią 196 oddziałów i 184 bankomatów. Bank Zachodni zatrudnia 6,5 tys. pracowników, ma sieć 203 oddziałów i 265 bankomatów. "Dzięki połączeniu WBK i Banku Zachodniego powstanie piąty pod względem wielkości bank w Polsce" - mówi Jacek Kseń. Bank Zachodni WBK ma być wprowadzony w maju 2001 r. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200