Powrót do źródeł

Nowa wersja Exchange ma nie być "kopią Lotus Domino", lecz niezawodnym, tanim w utrzymaniu serwerem komunikacyjnym integrującym się z innymi rozwiązaniami Microsoftu.

Nowa wersja Exchange ma nie być "kopią Lotus Domino", lecz niezawodnym, tanim w utrzymaniu serwerem komunikacyjnym integrującym się z innymi rozwiązaniami Microsoftu.

Według najnowszych zapowiedzi Microsoftu, Exchange ma pozostać serwerem komunikacyjnym. Tym samym firma wycofuje się z wcześniejszych zapowiedzi, że Exchange będzie rozbudowywany o zaawansowane funkcje znane z takich systemów, jak Lotus Domino. Exchange nie stanie się więc centralnym elementem przyszłego zintegrowanego systemu pracy grupowej współpracującym z nową składnicą danych w postaci SQL Server lub zaawansowanego systemu plików WinFS.

Przemyślana ewolucja

Microsoft jest jednak daleki od wstrzymania rozwoju Exchange. Kolejna wersja, oznaczona numerem 12, zaoferuje użytkownikom wygodniejsze narzędzia do konfiguracji usług, wygodniejsze zarządzanie folderami publicznymi oraz poprawioną obsługę użytkowników zdalnych. Wstępne szacunki odnośnie terminu premiery Exchange 12 wskazują na drugą połowę 2006 r. lub nawet 2007 r.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom nowa wersja Exchange będzie nadal wykorzystywać bazę danych JET, co nie oznacza, że będzie to dotyczyć kolejnych wersji systemu. Motor bazy danych JET został zaprojektowany specjalnie do obsługi systemów pocztowych - jego modyfikacje idą w kierunku zmniejszenia kosztów utrzymania i zarządzania.

Administratorzy systemów pocztowych mogą być zadowoleni - wdrażając nową wersję Exchange, nie będą musieli wprowadzać rewolucji w usługach pocztowych. Ta zmiana polityki dotycząca Exchange otwiera też nowe możliwości przed innymi producentami systemów do obsługi pracy grupowej.

Usługi bardziej samodzielne

Najważniejszą nowością Exchange 12 będzie nowa architektura, w której usługi zostaną podzielone na działające podsystemy odpowiedzialne m.in. za przetwarzanie bazy pocztowej, zarządzanie katalogami publicznymi, usługi komunikacyjne (Unified Messaging Server), usługi dostępowe oraz bezpieczeństwo (Edge Server). Nowa wersja Exchange zostanie wyposażona w funkcje umożliwiające bieżącą replikację danych między aktywnym i pasywnym (zapasowym) serwerem komunikacyjnym. Mechanizm ten będzie działać niezależnie od funkcji replikacyjnych działających na poziomie sieci SAN czy systemów pamięci masowych.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Microsoft planuje wzbogacenie Exchange 12 o niektóre technologie opracowane dla serwera Edge Services. Chodzi w szczególności o funkcje kontrolujące i wymuszające zgodność procesów z ustalonymi regułami bezpieczeństwa, a także możliwość definiowania "bezpiecznych katalogów", których zawartość będzie szyfrowana, a wiadomości będą analizowane pod kątem treści.

Wraz z Exchange 12 pojawi się nowy klient Outlook Web Access. Oprócz Exchange, za jego pośrednictwem będzie można również korzystać z usług SharePoint. Exchange 12 będzie też integrować się z centralami telefonicznymi, umożliwiając m.in. pobieranie i odczyt/odsłuch rejestrowanych przez nie wiadomości głosowych lub faksów.

Udoskonalenia na dziś

Na razie - jeszcze w 2005 r. - Microsoft zamierza udostępnić klientom narzędzia pozwalające na lepsze skalowanie Exchange pod kątem pojemności składnicy danych i wydajności, narzędzia do rozwiązywania problemów z konfiguracją SMTP oraz program do śledzenia wykorzystania folderów publicznych. Wiadomo też, że dostępne dotychczas samodzielne narzędzie Exchange Best Practices Analyzer zostanie zintegrowane z Microsoft Operations Manager 2005.

Exchange 2003 doczeka się w tym roku zestawu poprawek Service Pack 2. Znajdą się w nim m.in. poprawione mechanizmy obsługi użytkowników zdalnych, wygodniejsze narzędzia do zarządzania folderami publicznymi, mechanizmy antyspamowe sprawdzające w serwerach DNS zgodność adresu domenowego nadawcy z przypisanym do tego adresu adresem IP (Sender ID).

W nowej wersji Exchange pojawią się nowe mechanizmy tworzenia skryptów, poprawiony mechanizm wyszukiwawczy, nowe biblioteki API do integracji Exchange z innymi usługami i aplikacjami poprzez Web Services, a także nowy interfejs użytkownika narzędzi administracyjnych. Nowy Exchange będzie działać na platformach 64-bitowych.

Element większej całości

Z przedstawionych zapowiedzi wynika, że Exchange 12 nie będzie samowystarczalną platformą pracy grupowej, ale elementem większego zestawu współpracujących systemów: Office System, Windows Server, SharePoint Portal Server i SharePoint Services oraz Live Communications Server. Rozwój pakietu ma być skorelowany z nowymi wersjami tych aplikacji i można oczekiwać, że terminy premier wszystkich tych produktów będą do siebie zbliżone.


TOP 200