Powiększa się Liberty Alliance Project

Novell dołączył do organizacji Liberty Alliance Project, pracując wraz ze stowarzyszonymi firmami i instytucjami nad stworzeniem powszechnego modelu jednokrotnej rejestracji internauty w Sieci.

Novell dołączył do organizacji Liberty Alliance Project (LAP), pracując wraz ze stowarzyszonymi firmami i instytucjami nad stworzeniem ujednoliconego modelu jednokrotnej rejestracji internauty w Sieci. Standard, nad którym oprócz Novella pracują m.in. takie firmy jak Sun Microsystems, Nokia, RSA Security, NTT DoCoMo, Hewlett-Packard, Sony i AOL Time Warner, ma umożliwić jednolity system logowania do Internetu za pośrednictwem dowolnego urządzenia podłączonego do światowej pajęczyny.

Opracowanie systemu identyfikacji i potwierdzania tożsamości internauty pozwoliłoby na pojedyncze logowanie się do różnych serwisów. Dane osobowe użytkownika Internetu udostępniane byłyby raz - operatorowi systemu, który później automatycznie udostępniałby je odwiedzanym serwerom. Zdaniem członków projektu, jednokrotne logowanie się do Sieci, zwiększy atrakcyjność e-gospodarki i transakcji elektronicznych.

Novell przystąpił do organizacji LAP w charakterze sponsora. Przedstawiciele Novella będą uczestniczyli w pracach komisji Liberty Alliance Project dotyczących zasad, marketingu i kwestii technicznych projektu. W opracowywaniu powszechnego standardu jednokrotnej rejestracji wykorzystana zostanie technologia katalogowa Novella - eDirectory.


TOP 200