Powersoft... bliżej Europy

Powersoft Corp. po wykupieniu dystrybutorów swoich narzędzi służących do rozwijania aplikacji typu klient/serwer we Francji, Hiszpanii i krajach Beneluksu ma je już - wraz ze swoją brytyjską filią - w 4 rejonach naszego kontynentu.

Powersoft Corp. po wykupieniu dystrybutorów swoich narzędzi służących do rozwijania aplikacji typu klient/serwer we Francji, Hiszpanii i krajach Beneluksu ma je już - wraz ze swoją brytyjską filią - w 4 rejonach naszego kontynentu.

Ta europejska sieć filii wspierana przez 2 ośrodki serwisowe w Paryżu i Brukseli umożliwi Powersoft lepszą obsługę potrzeb korporacji międzynarodowych. W ocenie szefa Powersoft, w wymienionych krajach klienci technologii informatycznych znajdują się w czołówce tendencji polegającej na przechodzeniu do przetwarzania typu klient/serwer.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200