Powersoft Optima++ - lepsze C++

Czy nowy produkt Powersoft Optima++ - promowany jako lepsze C++ - spełni oczekiwania programistów?

Czy nowy produkt Powersoft Optima++ - promowany jako lepsze C++ - spełni oczekiwania programistów?

Narzędzia do szybkiego opracowania aplikacji (RAD) oparte są najczęściej na jakimś języku wysokiego poziomu, na ogół tzw. 4GL, gdyż uważa się, że języki 3GL (typu C++ lub Pascal) nie pozwalają na uzyskiwanie wyników dostatecznie szybko.

Szybkie tworzenie aplikacji

Producent przewiduje, że Optima++ umożliwi korzystanie z możliwości szybkiego tworzenia aplikacji klient/serwer i aplikacji dla Internetu przez składanie ich z gotowych elementów, bez charakterystycznego dla C++ długotrwałego i trudnego procesu szkolenia w podstawach języka.

Pakiet narzędziowy Powersoft Optima++ jest oparty na elemento-centrycznej architekturze, umożliwiającej programistom wykorzystanie OLE i innych elementów interfejsu użytkowego i właściwości systemowych Windows 95 i Windows NT dla szybkiego tworzenia 32-bitowych aplikacji. Mogą one być dostarczane w postaci samodzielnych aplikacji (pliki typu EXE) lub jako moduły do wykorzystania w innych aplikacjach (pliki typu DLL). Będą także mogły być uruchamiane w Windows 3.x z rozszerzeniem jego możliwości przez dodanie biblioteki Win32s.

Środowisko Optima++ jest oparte na technologii użytej w kompilatorze Watcom C/C++. W celu rozszerzenia jego możliwości w zakresie opracowania aplikacji klient/serwer, do pakietu włączono rozszerzenia z PowerBuilder do manipulacji i dostępu do danych: DataWindows, DataPipeline i InfoMaker. Macierzysta firma Powersoftu - Sybase, pracująca nad własnymi rozwiązaniami dla Internetu web.works - zdecydowała o włączeniu do pakietu możliwości opracowania miniaplikacji w języku Java uruchamianych za pomocą maszyny wirtualnej tego języka (np. w Netscape Navigator 2.0).

Optima++ wykorzystuje interfejs użytkowy Windows 95, możliwości, jakie daje OLE Automation, i specjalne elementy kontrolne OLE (OCX). Te specjalne elementy kontrolne dostępne są handlowo od wielu niezależnych producentów oprogramowania i mogą być włączane bezpośrednio do aplikacji, realizując zaawansowane funkcje - bez potrzeby programowania. Elementy OCX są wykorzystywane także przez PowerBuildera.

Do pakietu nie będzie natomiast włączona biblioteka klas Microsoft Foundation Class, stanowiąca coraz częściej standardowe wyposażenie narzędzi do opracowania aplikacji w języku C/C++. Powersoft uważa, że programista nie będzie potrzebował korzystać z funkcji tak niskiego poziomu, jakie zawiera ta biblioteka. Mimo to możliwe będzie przeniesienie kodu z C/C++ do Optima++, pod warunkiem korzystania z bibliotek dołączonych do produktu.

Dla potrzeb aplikacji wielojęzycznych w pakiet Optima++ wbudowano obsługę 2-bajtowej reprezentacji znaków Unicode.

Aplikacje klient/serwer

W celu ułatwienia opracowania aplikacji z dziedziny baz danych, Optima++ zawierać będzie możliwości oferowane przez moduł dostępu do danych DataWindows z PowerBuildera, bezpośrednio zarządzający dostępem i manipulacją danych z bazy. Optima może także korzystać z metadanych (danych o danych) z repozytorium (słownika) PowerBuildera, ułatwiając współpracę tych środowisk. W pakiecie Optima++ dostarczany będzie lokalny serwer bazy danych Sybase SQL Anywhere (dawniej Watcom SQL Server), DataPipeline do migracji danych między różnymi bazami i InfoMaker do wykonywania zapytań ad hoc do bazy i tworzenia raportów. Dostęp do zewnętrznych baz

danych zapewnią sterowniki ODBC.

Wspomaganie pracy zespołowej

W skład pakietu Optima++ wchodzi zestaw do wspomagania zespołowej pracy programistów ObjectCycle, służący do zarządzania repozytorium wszystkich obiektów - kontrolą ich wersji, wypożyczaniem, uaktualnianiem itp. Informacje o obiektach będą przechowywane w lokalnej bazie danych SQL Anywhere.

Dostępność i cena

Pakiet Optima++ jest obecnie w fazie beta testów i pojawi się na rynku prawdopodobnie w I poł. br. Cena nie jest jeszcze znana.


TOP 200