PowerSoft i Sybase

PowerSoft i Sybase zakończyły w lutym br. - rozpoczętą w listopadzie 1994 roku - operację łączenia się w celu uzyskania zwiększonego udziału w rynku systemów zarządzania bazami danych i narzędzi do opracowania aplikacji klient/serwer.

PowerSoft i Sybase zakończyły w lutym br. - rozpoczętą w listopadzie 1994 roku - operację łączenia się w celu uzyskania zwiększonego udziału w rynku systemów zarządzania bazami danych i narzędzi do opracowania aplikacji klient/serwer.

"Połączenie naszych firm stanowi punkt przełomowy w stosunkowo krótkiej, ale burzliwej, historii przetwarzania klient/serwer," powiedział Mark Hoffman, szef Sybase. "Jednym pociągnięciem stworzyliśmy lidera na rynku światowym - pierwszą firmę oferującą produkty w trzech najważniejszych kategoriach: bazy danych, narzędzia i produkty do współpracy".

Dzięki połączeniu Sybase - oprócz sztandarowego produktu PowerBuilder - uzyskał bazę dla użytkownika indywidualnego Watcom (firma Watcom została wykupiona wcześniej przez PowerSoft), co daje mu systemy zarządzania bazami danych dla całej gamy firm - od małych, poprzez średnie do największych. PowerSoft uzyskał dostęp do kanałów dystrybucji Sybase i będzie odpowiedzialny za rozwój narzędzi.

Sybase zdecydował nie rozwijać dalej swych narzędzi dla baz danych z rodziny Momentum, koncentrując wysiłek na PowerBuilder. Nadal rozwijane będą narzędzia multimedialne Gain Momentum w ramach nowego oddziału Sybase Media Vision. Firma, mająca dobre tradycje współpracy z niezależnymi producentami narzędzi do baz danych, nadal zamierza korzystać z ich możliwości. Obecnie Sybase współpracuje z ponad 1800 firmami software'owymi.

W roku finansowym 1994 firmy osiągnęły łączny obrót 826 mln USD, a wzrost obrotów wyniósł 71%.


TOP 200